Woman as the call of being according to Eastern theology and the example of Jadwiga Zamoyska
PDF (English)

Słowa kluczowe

Jadwiga Zamoyska
kobieta
symbol duchowości
ekonomia kobiecości
teologia wschodnia

Jak cytować

Moskałyk, J. (2023). Woman as the call of being according to Eastern theology and the example of Jadwiga Zamoyska. Poznańskie Studia Teologiczne, 44, 95–106. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.5

Abstrakt

Kobieta jako wezwanie bytu według teologii wschodniej a przykład Jadwigi Zamoyskiej

Człowiek rozumiany jako obraz Boga ma niezbywalne prawo i możliwość wyrażania swojej tożsamości jako kobieta lub jako mężczyzna. Świadczy to o ontologicznej równości mężczyzny i kobiety, jednakowo powołanych do pokonywania ograniczeń związanych z indywidualną naturą. Współczesne ruchy tzw. wyzwolenia kobiet w dążeniu do wolności niejednokrotnie tracą z pola widzenia podstawowy zmysł człowieczeństwa. Skutkiem tego jest niekiedy ich wysoce konfrontacyjny styl zmagania o własną odrębność i autonomiczność prowadzący aż do zdobycia ekskluzywnej pozycji i całkowitego sprzeciwu wobec męskiej formy przewodnictwa w życiu wspólnotowym, co wydaje się absolutnie obce postawie Jadwigi Zamoyskiej. Tymczasem kobieta, podobnie zresztą jak mężczyzna, potrzebuje dziś odnalezienia w sobie utraconych aspektów chrystianizmu, które pozwoliłyby jej nieustannie pozostawać w zgodzie z samą sobą.

https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.5
PDF (English)

Bibliografia

Breckenhagen K., Die Ikone der „Gottesmutter von Vladimir“ und ihre byzantinischen Parallelen, „Kyrios” 3 (1963), pp. 146–151.

Behr-Sigel E., Ware K., L’ordination de femmes dans l’Église orthodoxe, Paris 1998.

Chałupka W., Jadwiga z Działyńskich Zamoyska — niewiasta mężna, wychowawczyni mądra. Verba Sacra, http://www.verbasacra.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=191:verba-sacra-w-zakopanem-generaowa-zamoyska [accessed: 25.02.2016].

Consulta Teologica Anglicana-Ortodossa negli USA, Dichiarazione sull’ordinazione delle donne (New York, 1976), in: Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico interconfessionale, vol. 2: Dialogi locali 1965–1987, eds. G. Cereti, S.J. Voicu, Bologna 1988, pp. 1219–1223.

Czachowska K., Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831–1923). Życie i dzieło, Poznań 2011.

Evdokomov P., Kobieta i zbawienie świata, transl. E. Wolicka, Poznań 1991.

Goriczewa T., Córki Hioba. Chrześcijaństwo a feminizm, transl., ed., G. Ojcewicz, Szczytno 2023.

Gwyn McDowell M., The iconicity of priesthood: male bodies or embodied virtue?, ‘Studies in Christian Ethics’ 26 (2013) no 3, pp. 364–377. DOI: https://doi.org/10.1177/0953946813484412

Harrison N.V., Orthodox arguments against the ordination of women as priests, in: Women and the priesthood, ed. T. Hopko, Crestwood [USA: New York] 1999, pp. 165–187.

Hopko T., Women and the priesthood: reflections on the debate — 1983, in: Women

and the priesthood, ed. T. Hopko, Crestwood [USA: New York] 1999, p. 235.

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Watykan 1995.

Kałużny T., Święcenia kapłańskie kobiet z perspektywy prawosławnej, „Polonia Sacra” 19 (2015) no 4 (41), pp. 133–153. DOI: https://doi.org/10.15633/ps.1096

Jazykova I., Świat ikony, transl. H. Paprocki, Warszawa 1998.

Paprocki H., Diakonisy (historia i współczesność), „Elpis” 4/6 (2002), pp. 261–272. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.10379

Szafrański L., Diakonisy i ich rola w pierwotnym Kościele, „Vox Patrum” 9/17 (1989), pp. 737–755.

Szmydki R., Współczesna teologia o kobiecie, „Collectanea Theologica” 57/4 (1987), pp. 55–64.

Uspienski L., Teologia ikony, transl. M. Żurowska, Poznań 1993.

West Ch., Eros i agape. Miłość, która daje szczęście, transl. A. Skucińska, Kraków 2011.

http://www.verbasacra.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=191:verba-sacra-w-zakopanem-generaowa-zamoyska [accessed: 28.03.2023].