Pressto.

Nagłowek strony

Metropolitan Platon on natural theology

Adam Drozdek

DOI: https://doi.org/10.14746/pst.2014.28.3

Abstrakt


Platon pozostawił po sobie 20 tomów Pouczających wypowiedzi, z których 17 to kazania i okolicznościowe przemówienia. Kazania są raczej proste i nawołują do przestrzegania podstawowych obowiązków chrześcijańskich, które winny być spełnione przez każdego, bez względu na pozycję społeczną. W naukach katechetycznych proponował pewne racjonalne argumenty teologii naturalnej przy wprowadzaniu podstawowych prawd religii chrześcijańskiej. Aby udowodnić istnienie Boga, odwoływał się do samowiedzy, do konieczności istnienia pierwszej przyczyny, do harmonii świata, do powszechnej zgody, do głosu sumienia, a także do wrodzonego pragnienia doskonałego szczęścia. Próbował również racjonalnie wyprowadzić monoteizm, określić atrybuty Boga i wyjaśnić istnienie zła. Ponadto Platon próbował uzasadnić boskie pochodzenie Biblii jako słowa Bożego. Platon był jednym z niewielu duchownych prawosławnych, którzy używali teologii naturalnej jako dopuszczalnego narzędzia do prezentacji i obrony chrześcijaństwa. Jednak jego teologiczna prezentacja jest często niepełna i nie zawsze przekonująca.

Słowa kluczowe


Platon; natural theology; theodicy; proofs of the existence of God; Enlightenment

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 115 PDF (English) - 0

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016