Tom 28 (2014)

Artykuły naukowe

Łukasz Toboła
7-13
The Meaning of the Phrase seper dibrê hayyamim in Biblical Historiography
https://doi.org/10.14746/pst.2014.28.1
PDF (English)
Teresa Stanek
15-31
Liturgical Division of the Torah as a Tool for Unit Delimitation. Preliminary Remarks
https://doi.org/10.14746/pst.2014.28.2
PDF (English)
Adam Drozdek
33-46
Metropolitan Platon on natural theology
https://doi.org/10.14746/pst.2014.28.3
PDF (English)
Stefano Tarocchi Tarocchi
47-65
Ermenegildo Florit e la Dei Verbum
https://doi.org/10.14746/pst.2014.28.4
PDF (Italiano)
Jeremie Fischer
67-97
Le Grand-duche de Varsovie vu par un emigre français ou la relation de cet episode politique dans les Memoires de l'abbe Pochard (1806-1815)
https://doi.org/10.14746/pst.2014.28.5
PDF
Joseph Ellul
99-113
Human identity and purpose according to the Qur'an
https://doi.org/10.14746/pst.2014.28.6
PDF (English)
Monika Adamczyk
115-130
Zwischen Endlichkeit und Ewigkeit. Adolf Reinachs Konzept des religiosen Erlebnisses
https://doi.org/10.14746/pst.2014.28.7
PDF (Deutsch)
Jerzy Szymik
131-145
Pożądający winnicy. Agnostycyzm, ateizm i antyteizm w ocenie J. Ratzingera/Benedykta XVI
https://doi.org/10.14746/pst.2014.28.8
PDF
Jacek Salij
147-154
Pytanie o „światło wiary" w perspektywie myśli Tomasza z Akwinu
https://doi.org/10.14746/pst.2014.28.9
PDF
Jarosław Moskałyk
155-164
Wiara jako synteza słuchania i widzenia według Lumen fidei
https://doi.org/10.14746/pst.2014.28.10
PDF
Bogdan Ferdek
165-176
„Wiara i poszukiwanie Boga". Lumen fidei w perspektywie teologii religii
https://doi.org/10.14746/pst.2014.28.11
PDF
Maria Miduch
177-194
Miejsce pogan w rzeczywistości eschatologicznej apokalips żydowskich powstałych pomiędzy rokiem 70 a 132 po Chr
https://doi.org/10.14746/pst.2014.28.12
PDF
Bogdan Kulik
195-211
Od paruzji do „paruzjologii", czyli eschatologia w ujęciu Antoniego Nitroli
https://doi.org/10.14746/pst.2014.28.13
PDF
Janusz Kościelniak
213-230
Socjologiczne czytanie Biblii. Odnalezione dzieło Bóg Chrystus i Ludzie. Studium socjologiczne ks. Franciszka Mirka (1893-1970)
https://doi.org/10.14746/pst.2014.28.14
PDF
Adam Kalbarczyk
231-242
„Mały Luter" ze Wschowy. Valerius Herberger (1562-1627) wzorem kaznodziei
https://doi.org/10.14746/pst.2014.28.15
PDF
Anna Zellma
243-253
Edukacja środowiskowa młodzieży na przykładzie programów nauczania religii rzymskokatolickiej
https://doi.org/10.14746/pst.2014.28.16
PDF
Jerzy Adamczyk
255-267
Formacja katechetów w aspekcie kanonicznym
https://doi.org/10.14746/pst.2014.28.17
PDF
Piotr Skonieczny
269-304
Umowa powierzenia parafii instytutowi zakonnemu: uwagi ogólne
https://doi.org/10.14746/pst.2014.28.18
PDF