Pressto.

Nagłowek strony

Nr 28 (2014)

Spis treści

Artykuły naukowe

The Meaning of the Phrase seper dibrê hayyamim in Biblical Historiography PDF (English)
Łukasz Toboła 7-13
Liturgical Division of the Torah as a Tool for Unit Delimitation. Preliminary Remarks PDF (English)
Teresa Stanek 15-31
Metropolitan Platon on natural theology PDF (English)
Adam Drozdek 33-46
Ermenegildo Florit e la Dei Verbum PDF (Italiano)
Stefano Tarocchi Tarocchi 47-65
Le Grand-duche de Varsovie vu par un emigre français ou la relation de cet episode politique dans les Memoires de l'abbe Pochard (1806-1815) PDF (Français)
Jeremie Fischer 67-97
Human identity and purpose according to the Qur'an PDF (English)
Joseph Ellul 99-113
Zwischen Endlichkeit und Ewigkeit. Adolf Reinachs Konzept des religiosen Erlebnisses PDF (Deutsch)
Monika Adamczyk 115-130
Pożądający winnicy. Agnostycyzm, ateizm i antyteizm w ocenie J. Ratzingera/Benedykta XVI PDF
Jerzy Szymik 131-145
Pytanie o „światło wiary" w perspektywie myśli Tomasza z Akwinu PDF
Jacek Salij 147-154
Wiara jako synteza słuchania i widzenia według Lumen fidei PDF
Jarosław Moskałyk 155-164
„Wiara i poszukiwanie Boga". Lumen fidei w perspektywie teologii religii PDF
Bogdan Ferdek 165-176
Miejsce pogan w rzeczywistości eschatologicznej apokalips żydowskich powstałych pomiędzy rokiem 70 a 132 po Chr PDF
Maria Miduch 177-194
Od paruzji do „paruzjologii", czyli eschatologia w ujęciu Antoniego Nitroli PDF
Bogdan Kulik 195-211
Socjologiczne czytanie Biblii. Odnalezione dzieło Bóg Chrystus i Ludzie. Studium socjologiczne ks. Franciszka Mirka (1893-1970) PDF
Janusz Kościelniak 213-230
„Mały Luter" ze Wschowy. Valerius Herberger (1562-1627) wzorem kaznodziei PDF
Adam Kalbarczyk 231-242
Edukacja środowiskowa młodzieży na przykładzie programów nauczania religii rzymskokatolickiej PDF
Anna Zellma 243-253
Formacja katechetów w aspekcie kanonicznym PDF
Jerzy Adamczyk 255-267
Umowa powierzenia parafii instytutowi zakonnemu: uwagi ogólne PDF
Piotr Skonieczny 269-304


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo