The Meaning of the Phrase seper dibrê hayyamim in Biblical Historiography

Main Article Content

Łukasz Toboła

Abstrakt

Artykuł dotyczy biblijnych summariów królewskich - korpusu zwięzłych notatek o panowaniu kolejnych władców Izraela i Judy, stanowiącego trzon Ksiąg Królewskich. Istotą problemu badawczego podjętego w ramach niniejszych rozważań jest kwestia istnienia ich hipotetycznych pierwowzorów, tj. diaruszy (seper dibrê hayyamîm) królów Izraela i Judy, na które autor biblijny regularnie się powołuje. Ewentualne rozstrzygnięcia w tej dziedzinie mogą mieć znaczenie dla ba- dań nad genezą i okolicznościami powstania Ksiąg Królewskich, a także dla kontrowersji związanych z ich wiarygodnością historyczną.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły naukowe