Recenzja książki: Wokół koncepcji wolności religijnej, red. W. Cisło, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2022, ss. 198
PDF

Słowa kluczowe

analiza wolności religijnej
współpraca
interkulturowość
interreligijność
interdyscyplinarne modele wolności

Jak cytować

Piasecki, P. (2023). Recenzja książki: Wokół koncepcji wolności religijnej, red. W. Cisło, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2022, ss. 198. Poznańskie Studia Teologiczne, 43, 307–310. https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.17

Abstrakt

Publikacja to monografia zbiorowa, która powstała w związku z rosnącą falą prześladowań na tle religijnym, szczególnie chrześcijan, nie tylko na całym świecie, lecz także w Europie, również w Polsce. Autorzy poszczególnych rozdziałów monografii jasno artykułują prawa religijne, konieczność ich respektowania oraz wskazują na ich źródła. W recenzowanej publikacji znalazło się określenie zarówno aktualnego odniesienia do praw wolności religijnej, jak i przyczyn i skutków łamania tych praw, nie tylko przez jednostki, lecz także reprezentantów różnych ruchów społecznych czy nawet instytucji państwowych. Publikacja jest próbą wypracowania koncepcji racjonalnych usprawnień w kontekście wolności religijnej i zakazu dyskryminacji wyrażania religijnych przekonań.

https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.17
PDF