Tom 43 (2023)

Artykuły naukowe

Janusz Nawrot
7-33
Νίκη w 1 Mch 3,19 wyrazem konfrontacji wiary Izraela z religijnością pogańską
https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.1
PDF (English)
Paweł Podeszwa
35-49
Gościnność przemienia obcego w gościa. Refleksja w świetle Trzeciego Listu Jana
https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.2
PDF (Italiano)
Wojciech Wasiak
51-73
Nowa definicja gatunku „Opowiadania o cudzie” w kontekście Trzeciej Ewangelii
https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.3
PDF (English)
Hanna Górska
75-83
נֵבֵֶֶל – starotestamentalny instrument muzyczny
https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.4
PDF
Henryk Wejman
85-109
Chrystus: Droga, Prawda i Życie – centrum duchowości człowieka. Studium analityczne nauczania ks. prof. Marka Pyca
https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.5
PDF
Adam Wojtczak
111-131
Teologia maryjnego tytułu „Uzdrowienie chorych”
https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.6
PDF
Marek Kluz
133-149
Obrona godności sumienia w nauczaniu Josefa Ratzingera – Benedykta XVI
https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.7
PDF
Maciej Witała
151-175
Propozycja integralnej narracji protologicznej: współczesna interpretacja upadku pierwszych ludzi i grzechu pierworodnego
https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.8
PDF (English)
Michał Kieling
177-192
Znaczenie "Reguły św. Benedykta" z Nursji w procesie reformy monastycznej w okresie karolińskim na podstawie źródeł prawnych
https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.9
PDF
Wojciech Baran
193-203
Kwestia o Marii Magdalenie Benedykta Hessego z Krakowa (Ms. Kraków, Biblioteka Jagiellońska, 1386, f. IIIv): studium i edycja krytyczna
https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.10
PDF (English)
Mateusz Hurysz
205-222
Kościół katolicki w Polsce a pierwsza wojna światowa
https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.11
PDF (Deutsch)
Roman Ceglarek
223-250
Programowanie nauczania religii w szkołach średnich na zjazdach katechetycznych w Królestwie Polskim w pierwszej dekadzie XX wieku
https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.12
PDF (English)
Piotr Piasecki
251-268
Źródła inspiracji w rozumieniu duchowości misyjnej w myśli Jana Pawła II
https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.13
PDF (English)
Stanisław Suwiński
269-283
Dojrzałość i radość życia Heleny Kmieć (1991–2017)
https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.14
PDF
Adam Kalbarczyk
285-295
Niepodległość na ambonie. Kazanie księdza Antoniego Stychla na Polskim Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu w 1918 roku
https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.15
PDF