נֵבֵֶֶל – starotestamentalny instrument muzyczny
PDF

Słowa kluczowe

נֵבֵֶֶל
instrument muzyczny
Biblia Hebrajska
lutnia
cytra
harfa
lira

Jak cytować

Górska, H. (2023). נֵבֵֶֶל – starotestamentalny instrument muzyczny. Poznańskie Studia Teologiczne, 43, 75–83. https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.4

Abstrakt

W tekstach Biblii Hebrajskiej występuje wiele różnego rodzaju instrumentów muzycznych. Jednym z nich jest נֵבֵֶֶל. Obecnie nie posiadamy żadnych znalezisk archeologicznych, które by pozwalały bez cienia wątpliwości dokonać identyfikacji znalezionego instrumentu z נֵבֵֶֶל. Z tego względu teksty biblijne zdają się obecnie jedynym pewnym źródłem informacji na temat tego instrumentu. W badaniach nad nim można jednak bazować również na odkryciach archeologicznych czy tekstach dotyczących greckich nazw, użytych w miejsce נֵבֵֶֶל w Septuagincie. Te źródła jednak nie dają pewności co do tego, że opisują ten sam instrument, o którym mowa jest w Biblii Hebrajskiej. Bazując na jednych i drugich źródłach, staram się zaprezentować, jak mógł wyglądać ,נֵבֵֶֶל z czego był zrobiony oraz kiedy i jak na nim grano.

https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.4
PDF

Bibliografia

Bible Works (wersja 10.0).

Biblia Hebraica Stuttgartensia, hrsg. v. K. Elliger, W. Rudolph, Stuttgart 1975.

Encyklopedia Biblijna, red. wyd. oryg. P.J. Achtemeier, red. wyd. pol. W. Chrostowski, tłum. M. Pachciarek, Warszawa 2004.

Montagu J., Instrumenty muzyczne Biblii, tłum. G. Kubies, Kraków 2006.

Pawłowski G., Od ‚ψάλτης‘ do ‚ נּכּּוֹר ’? Od ‚pslates‘ do ‚psalta‘? Dowody empiryczne pracy poznawczej tłumacza — sprawcy polskich leksemów, „Lingwistyka Stosowana” 21 (2017) 1, s. 95–114. DOI: https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.95-114

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, wyd. 5, Poznań 2000.

Sachs C., The History of Musical Instruments, New York 2006.

Smith J.S., Music in Ancient Judaism and Early Christianity, Farnham 2011.

Szczepanowicz B., Muzyka i taniec w Biblii, Kraków 2016.

Wielki Słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, red. wyd. oryg. J.J. Stamm, L. Koehler, W. Baumgartner, red. wyd. pol. P. Dec, t. 1–2, Warszawa 2008.