Recenzja książki Winfrieda M. Wermtera, Die Ursprünge der Marienweihe in Polen bis zum Beginn des Pontifikates des hl. Johanes Paul II, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2022, ss. 184
PDF

Słowa kluczowe

Maryja
Polska
pobożność maryjna
akty poświęcenia się Maryi
kard. Stefan Wyszyński
kard. Karol Wojtyła

Jak cytować

Wojtczak, A. (2023). Recenzja książki Winfrieda M. Wermtera, Die Ursprünge der Marienweihe in Polen bis zum Beginn des Pontifikates des hl. Johanes Paul II, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2022, ss. 184. Poznańskie Studia Teologiczne, 43, 297–305. https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.16

Abstrakt

Winfried M. Wermter, niemiecki teolog, który w trakcie pontyfikatu Jana Pawła II przebywał wiele lat w Polsce, charakteryzuje i ocenia polską maryjność doby powojennej. Jego monografia jest przepracowaną i uzupełnioną nowszą literaturą częścią rozprawy doktorskiej, którą napisał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie pod kierunkiem Lucjana Baltera. Otrzymujemy spojrzenie na naszą pobożność maryjną przez pryzmat ponawianych aż pięciokrotnie aktów poświęcenia Polski, Kościoła i świata Maryi. Wermter przyjmuje, że odgrywały one w niej kluczową rolę i kształtowały jej specyfikę. Decyzją Episkopatu Polski, zwłaszcza kard. Stefana Wyszyńskiego, zostały nie tylko wpisane w duszpasterstwo, lecz także stanowiły jego znamię. Z tego względu autor wybiera drogę „od góry”, koncentruje się na pastoralnym programie polskich biskupów. W jego świetle odkrywa teologiczną głębię aktów poświęcenia się Maryi, ich religijny i społeczny kontekst, zwraca też baczną uwagę na zawarte w nich historyczne doświadczenie Polaków. To skondensowane studium, w miarę obiektywne i udokumentowane, jest przeznaczone głównie dla obcokrajowców, którzy zachwyceni lub nastawieni krytycznie, pragną poznać i pojąć fenomen polskiej maryjności w latach 1946-1979.

https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.16
PDF