Programowanie nauczania religii w szkołach średnich na zjazdach katechetycznych w Królestwie Polskim w pierwszej dekadzie XX wieku
PDF (English)

Słowa kluczowe

program nauczania religii
zjazd katechetyczny
prefekt szkolny
nauczanie religii
Królestwo Polskie

Jak cytować

Ceglarek, R. (2023). Programowanie nauczania religii w szkołach średnich na zjazdach katechetycznych w Królestwie Polskim w pierwszej dekadzie XX wieku. Poznańskie Studia Teologiczne, 43, 223–250. https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.12

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest problematyka tworzenia jednolitego programu nauki religii dla szkół średnich w Królestwie Polskim. Działania te zostały ukazane w powiązaniu ze zjazdami katechetycznymi prefektów szkolnych w pierwszej dekadzie XX wieku w zaborze rosyjskim. Spotkania te stały się w tym czasie okazją do wymiany myśli na temat koncepcji przyszłych programów nauczania religii i próbą stworzenia wspólnej wersji programowej dla całego Królestwa Polskiego. Głównymi źródłami, które zostały przebadane, są materiały ze zjazdów katechetycznych prefektów szkolnych z tego okresu oraz programy ramowe i szczegółowe definiujące treści nauczania religijnego adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych.

https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.12
PDF (English)

Bibliografia

Apologetyka podręczna. Obrona wiary katolickiej z odpowiedziami na ważniejsze zarzuty: dziełko I. Schmitza, tłum. i uzup. S. Bartynowski, Kraków 1911.

Ceglarek R., History of the congresses of teaching priests in the Kingdom of Poland (1906-1917), ‘Poznańskie Studia Teologiczne’ 41 (2022), pp. 201-223.

Ceglarek R., Theoretical basis for curriculum development in Polish pedagogy between 1918 and 1939, ‘Edukacja Ustawiczna Dorosłych’ 2 (2021), pp. 35-47.

Dwudniowy zjazd prefektów w Częstochowie, ‘Wiadomości Częstochowskie’ 1 (1906) 47, p. 2.

Filipski R., Historia biblijna Starego Testamentu dla użytku uczących się, Łódź 1904.

Fulman L., Drugi zjazd XX. Prefektów w Kongresówce, ‘Dwutygodnik Katechetyczny i Wychowawczy’ 10 (1906) 21, pp. 617-622; 22, pp. 651-654.

Gadowski W., Pierwszy zjazd XX. Prefektów w Kongresówce, ‘Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski’ 10 (1906) 9, pp. 283-287.

Gadowski W., Pierwszy zjazd XX. Prefektów w Królestwie Polskim, ‘Wiadomości Pasterskie’ 2 (1906), pp. 314-320.

Kronika kościelna, ‘Gazeta Kościelna’ 19 (1910) 1, pp. 6-8.

Pechnik A., Zarys apologetyki, Lwów 1901.

Plan nauki religii w Królestwie Polskim, ‘Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski’ 11 (1907) 13, pp. 491-498; 14, pp. 536-539; 15, pp. 583-586.

Program nauczania religii rzymsko-katolickiej w szkołach Królestwa Polskiego, proponowany przez II Zjazd XX. Prefektów w Warszawie, Warszawa [1906].

Program nauczania religii rzymsko-katolickiej w szkołach średnich [in:] Program nauczania religii rzymsko-katolickiej w szkołach Królestwa Polskiego, proponowany przez II Zjazd XX. Prefektów w Warszawie, Warszawa [1906], pp. 22-46.

Program nauczania religii rzymsko-katolickiej w szkołach średnich, Warszawa 1907.

Program nauki religii rzymsko-katolickiej dla szkół średnich, Warszawa 1908.

Słownik apologetyczny wiary katolickiej podług D-ra Jana Jaugey’a, t. 1, opracowany i wydany staraniem W. Szcześniaka, Warszawa 1894.

Szkopowski M., 1-szy krajowy Zjazd prefektów, ‘Kurier Warszawski’ 86 (1906) 108, pp. 1-2.

Szkopowski M., Zjazd delegatów księży katechetów, ‘Wiadomości Pasterskie’ 2 (1906) 7, pp. 444-446.

Szycówna A., Koncentracja [in:] Encyklopedia Wychowawcza, red. R. Plenkiewicz et al., vol. 6, Warszawa 1904, pp. 301-306.

Uchwały 2-go i 3-go Zjazdu XX. Prefektów, Warszawa [1907].

Uchwały 2-go i 3-go zjazdu xx. prefektów, Warszawa 1907.

Uchwały 3-go Zjazdu XX. Prefektów w Warszawie d. 24, 25 i 26 sierpnia r. b., ‘Wiadomości Pasterskie’ 9 (1907), pp. 570-572.

Uchwały I-go zjazdu prefektów, ‘Słowo’ 25 (1906) 109, p. 2. DOI: https://doi.org/10.1086/103720

Uchwały III-go Zjazdu księży-prefektów, ‘Goniec Częstochowski’ 233 (1907), p. 3.

Wedewer H., Zarys apologetyki, tłum. K. Budkiewicz, Warszawa 1907.

Wedewer H., Zarys apologetyki, tłum. K. Budkiewicz, Warszawa 1908.

Zarys apologetyki (teologii fundamentalnej): według Hettingera i Hakego, red. A. Kwieciński, Warszawa 1910.

Zjazd księży prefektów, ‘Słowo’ 25 (1906) 226, pp. 2-3. DOI: https://doi.org/10.5962/bhl.part.5394

III-ci zjazd księży prefektów, ‘Goniec Poranny’ 389 (1907), p. 5.

III-ci zjazd księży prefektów, ‘Goniec Poranny’ 391 (1907), p. 1.

III-ci zjazd księży prefektów, ‘Goniec Wieczorny’ 390 (1907), p. 5.

III-ci zjazd prefektów, ‘Goniec Wieczorny’ 388 (1907), p. 5.