Dojrzałość i radość życia Heleny Kmieć (1991–2017)
PDF

Słowa kluczowe

Helena Kmieć
powołanie misyjne
wiara
dojrzałość
radość życia

Jak cytować

Suwiński, S. (2023). Dojrzałość i radość życia Heleny Kmieć (1991–2017). Poznańskie Studia Teologiczne, 43, 269–283. https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.14

Abstrakt

Dorosłym staje się człowiek, który osiągnął pełnoletność, czyli tę „magiczną” granicę wieku, na którą czeka wiele osób w wieku dorastania. Jednak bycie dorosłym wcale nie oznacza bycia dojrzałym. Dojrzałość przeżywa się na wielu płaszczyznach - ludzkiej, duchowej czy emocjonalnej - i każda z nich jest ważna. W nurt tak kreślonej dojrzałości wpisuje się kandydatka na ołtarze Helena Kmieć. Prezentowany tekst najpierw będzie dotyczyć niektórych elementów dojrzałości i radości życia w teologicznym ujęciu, aby następnie poszukiwać tych elementów w życiu Heleny. Uwieńczeniem analizy będzie wskazanie na perspektywę przygotowań do beatyfikacji Heleny Kmieć.

https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.14
PDF

Bibliografia

Beatyfikacja Heleny Kmieć?, https://stacja7.pl/z-kraju/upamietnienie-heleny-kmiec/ [dostęp: 24.11.2022].

Benedykt XVI, List apostolski „Porta Fidei” w formie „motu proprio” ogłaszający Rok Wiary, Kraków 2012.

Bińczyk E., Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Warszawa 2018.

Bp Jan Zając o Helenie Kmieć: Jej Boże szaleństwo przynosi wielkie owoce w życiu ludzi, https://diecezja.pl/aktualnosci/bp-jan-zajac-o-helenie-kmiec-jej-boze-szalenstwo-przynosi-wielkie-owoce-w-zyciu-ludzi/ [dostęp 21.11.2022].

Chelladurai J.M., Dollahite D.C., Marks L.D., “The family that prays together…”: Relational processes associated with regular family prayer, „Journal of Family Psychology” 32 (2018) 7, s. 849-859. DOI: https://doi.org/10.1037/fam0000432

Czwarta rocznica śmierci misjonarki Heleny Kmieć, https://www.radiorodzina.pl/2021/01/25/4-rocznica-smierci-misjonarki-heleny-kmiec/ [dostęp: 27.11.2022].

Dobrucki W., Jak wychować ludzi dojrzałych?, „Więź” 47 (2004), s. 141-154.

Franciszek, List apostolski w formie „motu proprio” „Maiorem hac dilectionem” o ofiarowaniu życia (11.7.2017), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/motu/maiorem_hac_11072017 [dostęp: 24.11.2022].

Franciszek, Radość chrześcijańska, Homilie papieskie podczas Mszy świętych w Domu świętej Marty (28.5.2018), „LʼOsservatore Romano” XXXIX (2018) 7(404), s. 57-58, http://www.osservatoreromano.va/pl/news/radosc-chrzescijanska [dostęp: 24.11.2022].

Gładysz E., Radzyński P., Helena — misja możliwa, Kraków 2018.

Grech L., Accompagnare i giovani alla ricerca di un senso nella vita, Torino 2019.

Hardy S.A., Dollahite D.C., Johnson N., Christensen J.B., Adolescent Motivations to Engage in Prosocial Behaviors and Abstain From Health-Risk Behaviors: A Self-Determination Theory Approach, „Journal of Personality” 83 (2015), s. 479-490. DOI: https://doi.org/10.1111/jopy.12123

Helena Kmieć - stewardesa, która zdobyła niebo, https://wyplyn.blogspot.com/2018/02/helena-kmiec-9-lutego-1991-r.html [dostęp: 26.11.2022].

James A., Ward R.M., Temporal Relation Between Youths’ Perceived Spirituality and Indicators of Positive Development, „Journal of Research on Adolescence” 29 (2019), s. 345-356. DOI: https://doi.org/10.1111/jora.12448

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio” (22.11.1981), https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html [dostęp: 21.3.2023].

Jan Paweł II, Konstytucja apostolska „Divinus perfectionis Magister” dotycząca nowego prawodawstwa w procedurze spraw kanonizacyjnych (7.7.1983), „Prawo Kanoniczne: Kwartalnik Prawno-Historyczny” 27 (1984) 3–4, s. 277-282.

Jan Paweł II, List apostolski o godności i powołaniu kobiety „Mulieris dignitatem” (15.8.1988), Poznań 1996.

Kawa z Helen. Rozmowy o wartościach i życiu śp. Heleny Kmieć, red. M. Kaźmierska, Kraków 2023.

Ks. dr Paweł Wróbel o Helenie Kmieć: to, jaka była wynikało z jej zażyłej relacji z Bogiem, https://www.ekai.pl/ks-dr-pawel-wrobel-o-helenie-kmiec-to-jaka-byla-wynikalo-z-jej-zazylej-relacji-z-bogiem/ [dostęp: 16.12.2022].

Marek Z., Duchowość chrześcijańska w kształtowaniu dojrzałego człowieka, „Forum Pedagogiczne” 9 (2019) 2, cz. 1, s. 47-62. DOI: https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.04

McQuillan P., Youth Spirituality: A Reality in Search of Expression, „Australian eJournal of Theology” 6 (February 2006), s. 1-13.

Nową drogą ku beatyfikacji, https://krakow.gosc.pl/doc/4459111.Nowa-droga-ku-beatyfikacji [dostęp: 25.11.2022].

Nowosielski M., Dojrzałość osobowa chrześcijanina w perspektywie psychologicznej, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2 (2009), s. 289-298.

Piegza Sz., Serafin D., Beatyfikacja Heleny Kmieć?, https://wiadomosci.onet.pl/krakow/helena-kmiec-zmarla-w-boliwii-piata-rocznica-smierci/zkqycs8 [dostęp: 21.11.2022].

Posłuszny H., Potrzeby w służbie rozwoju dojrzałej osobowości, „Studia Włocławskie” 3 (2000), s. 238-246.

Siedlanowski P., Być takim, jak ona, „Echo Katolickie” 47 (24–30.11.2022), s. 5.

Studenski M., Dojrzałość to sposób na szczęśliwe życie, https://pielgrzym.pelplin.pl/wiadomosci/26319-ks-m-studenski-dojrzalosc-to-sposob-na-szczesliwe-zycie/ [dostęp: 29.3.2023].

Sulowski J., Św. Augustyn. Objaśnienia Psalmów, PSP 37–42, Warszawa 1986.

Suwiński S., Duchowość młodzieży w perspektywie ewangelizacji, Pelplin 2021.

ŚDM? Zróbmy to z uśmiechem!, https://krakow.gosc.pl/doc/4457109.SDM-Zrobmy-to-z-usmiechem [dostęp: 26.11.2022].

Tatar M., Wychowanie do dojrzałej duchowości, „Studia nad Rodziną” 16 (2012) 1-2 (30-31), s. 415-435.

Weron E., Dojrzałość chrześcijanina. Dary i owoce Ducha Świętego, Ząbki 2003.

Zbiciak J., Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski. Ku duchowej dojrzałości, Warszawa 2014.