Pressto.

Nagłowek strony

Nr 22 (2008)

Spis treści

Biblistyka

Rytuały a teksty sakralne. Ku instytucjonalizacji tekstów w judaizmie PDF
Teresa Stanek 7-20
Bóg - ״budowniczy Izraela"1 i Kościoła. Przesłanie Rdz 2,18-24 w świetle tajemnicy paschalnej Chrystusa PDF
Julian Sulowski 21-42
Ojcowskie pouczenie mądrościowe w Księdze Przysłów (1,8-9) PDF
Janusz Nawrot 43-54
Najstarsze tłumaczenia tekstów biblijnych na język kaszubski PDF (English)
Adam Ryszard Sikora 55-65

Patrologia

Bonum sacramenti w nauce św. Augustyna o małżeństwie PDF
Antoni Swoboda 67-89
Podwójne stworzenie a soteriologia Grzegorza z Nyssy PDF
Wojciech Szczerba 91-101
Małżeństwo oraz jego cele w opinii zachodnich Ojców Kościoła PDF
Małgorzata Delimata 103-115

Teologia moralna

Geneza wyboru zasadniczego z perspektywy tradycji chrześcijańskiej PDF
Edward Torończak 117-132
Cierpienie na drodze do zjednoczenia z Bogiem Teresy z Los Andes w świetle jej Dziennika i Listów PDF
Jacek Hadryś 133-150
Motyw antropologiczny w encyklice Benedykta XVI Deus caritas est PDF
Paweł Kiejkowski 151-162

Historia Kościoła

Czy Mohyła może być dzisiaj jeszcze symbolem pojednania? PDF
Jarosław Moskałyk 163-173
Przezwyciężyć racjonalność: Fiorenski i Frank PDF (English)
Adam Drozdek 175-188
Pogląd chrześcijaństwa prawosławnego na religie świata PDF
Remus Rus 189-202

Filozofia

Metamorfozy neoplatonizmu PDF
Peter Kunzmann 203-214
Filozofia sensu jako odpowiedź na kryzys metafizyki. W stronę nowej „filozofii pierwszej" PDF
Krzysztof Śnieżyński 215-234
ON JEST. Metafizyka a język. Parmenides - Wittgenstein - Barańczak PDF
Małgorzata Wiertlewska 235-251
O człowieku, cielesności i śmierci w perspektywie filozofii Emmanuela Lévinasa PDF
Nikodem Zbigniew Brzózy 253-286
Holocaust. Horyzont Nowego myślenia PDF
Dominik Rogóż 287-298
Partia komunistyczna walcząca z religią i państwo komunistyczne gwarantujące wolność religijną jako teoretyczne podstawy marksizmu-leninizmu w walce z religią i Kościołem katolickim w krajach realnego socjalizmu PDF
Marek Jędraszewski 299-318

Socjologia religii

System religijny w dobie globalizacji. Inkluzja i fundamentalizm z perspektywy teorii systemowej Niklasa Luhmanna PDF
Agata Dziuban 319-336
O matriarchacie, bogini-matce i Babie Jadze, czyli najkrótsza historia ludzkości. Na marginesie książki Zygmunta Krzaka PDF
Adam Ziółkowski 337-342


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo