Kontakt

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5,
61-614 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Redakcja Refleksji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Wsparcie techniczne

Pressto