Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM

Aktualny numer

Nr 25 (2023)
Opublikowany 2023 grudnia 28

Czasopismo powstało w 2010 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako półrocznik, a obecnie wydawane jest jako rocznik. Naszym głównym celem jest stworzenie forum, w ramach którego studenci i studentki oraz doktorantki i doktoranci będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań a także wymieniać się poglądami z zakresu:
- nauk o polityce i administracji,
- nauk o bezpieczeństwie,
- nauk o mediach i komunikacji społecznej.

Zgodnie z ideą założycieli czasopisma, każdy numer dotyczył ściśle określonego tematu przewodniego, w ramach, którego proponowaliśmy konkretne obszary tematyczne, jednak wraz z poszerzaniem profilu czasopisma, odeszliśmy od tej praktyki. W rezultacie jesteśmy otwarci na publikowanie artykułów, recenzji i tłumaczeń z wyżej wymienionego zakresu nauk.
„Refleksje” nie znajdują się już ministerialnym wykazie czasopism punktowanych. Nie oznacza to, że autorzy artykułów nie otrzymują żadnej gratyfikacji, gdyż zgodnie z przepisami, to dla autora 5 punktów. Wszystkie publikowane teksty są recenzowane. W naszym półroczniku pojawiają się artykuły w językach: polskim, angielskim, rosyjskim.
Informacje o naborach tekstów znajdować się będą na naszym profilu na Facebooku. Więcej informacji na temat redakcji, procedury recenzowania oraz wymogów technicznych znajdują się na naszej stronie internetowej: refleksje.amu.edu.pl

DOI: 10.14746/r
ISSN: 2081-8270
e-ISSN: 2956-5006

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

ARCHIWIZACJA: Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN) - zapewniającego tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.

"Refleksje" są zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

LICENCJA: Teksty opublikowane na łamach czasopisma „Refleksje” i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons – Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa. 

WYDAWCA:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMSPONSORS

Czasopismo „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 667/P-DUN/2018, zadanie 5. Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów czasopisma "Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM”). Realizacja projektu obejmowała lata 2018 i 2019.

Czasopismo „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 537/P-DUN/2017, zadanie 5. Przygotowanie oryginalnych numerów czasopisma "Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM" w języku angielskim w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania czasopisma.

Joanna Radzioch
7-8
Od redakcji
PDF

Artykuły

Żaklina Dworska
9-24
Wpływ funkcjonującej Elektrowni Wodnej Dychów a postawa mieszkańców gminy Bobrowice wobec odnawialnych źródeł energii
PDF
Mikołaj Sokolski, Zofia Jankiewicz
25-40
Motywacje do uczestnictwa w wyborach parlamentarnych w 2023 roku na przykładzie uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
PDF
Aleksandra Konieczna
41-57
„Jesteśmy takim zjawiskiem constans” – analiza obrazu kampanii wyborczych w serialu „Świat według Kiepskich”
PDF
Oliwia Szeląg
59-77
Zmiany zasad głosowania w Konkursie Piosenki Eurowizji a problem stronniczości (2016–2023)
PDF
Wiktoria Klamka
79-88
O niektórych psychospołecznych zasadach mediów społecznościowych
PDF
Adrian Wojtasz
89-104
Rola prasy harcerskiej we współczesnej komunikacji Związku Harcerstwa Polskiego
PDF
Weronika Ludek
105-117
Rola południowokoreańskich artystów muzyki popularnej w promowaniu idei ochrony środowiska
PDF
Weronika Wolna
119-134
Zrozumienie koreańskiej kultury webtoon: transmedia storytelling, snack culture i proces globalizacji
PDF
Michał Stefanowski, Amelia Wojciechowska
135-148
Perspektywy końca politycznej schizmy. Wpływ porozumienia saudyjsko-irańskiego na sytuację regionu the Middle East and North Africa
PDF
Vladyslav Zinichenko
149-160
Human rights violations during Russia’s full-scale war against Ukraine. Selected aspects
PDF (English)
Mykyta Nykonchuk
161-173
Ramowanie propagandy opartej na wartościach na przykładzie wojny przeciwko Ukrainie i jej konsekwencji
PDF (English)
Dominika Borowska-Dobrowolska, Krzysztof Żerko
175-192
Ewolucja wizerunku Wołodymyra Zełeńskiego w prasie ukraińskiej, rosyjskiej i niemieckiej (na wybranych przykładach)
PDF
Aleksandra Mazurek, Maja Widzińska
193-205
Reakcja Unii Europejskiej i NATO na agresję rosyjską w Ukrainie
PDF
Karolina Grzelska
207-219
Polityka zdrowia Unii Europejskiej
PDF (English)
Igor Rogalski
221-232
Rola Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej
PDF
Aleksandra Adamiszyn-Kontek
233-250
Relacje Unii Europejskiej z Kubą w latach 2008–2022 – aspekt demokratyzacji
PDF

Inne

Joanna Radzioch
251-252
Do autorów
PDF
Wyświetl wszystkie wydania