Pressto.

Nagłowek strony

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Każdy tekst nadsyłany do publikacji musi spełniać wymogi redakcyjne. Teksty niespełniające tych wymogów będą odsyłane autorom z prośbą o dokonanie poprawek. Każdy materiał powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora, jego afiliacją instytucjonalną, a także zawierać informacje kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu).

Teksty przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie Microsoft Word 2003 (DOC) lub OpenOffice (ODT). Należy je kierować na adres e-mail: refleksje@refleksje.edu.pl.

Autorzy wszystkich nadsyłanych materiałów zobowiązani są do przesłania na adres redakcji podpisanego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich do publikacji, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i o jego oryginalnym charakterze. Dodatkowo, powinna się w nim znaleźć informacja o tym, iż przy powstaniu artykułu nie wystąpiło zjawisko ghostwriting (zachodzi w sytuacji, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (w sytuacji, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji).

Przesyłając materiał do publikacji wraz z podpisanym oświadczeniem autorzy akceptują również politykę Open Access przyjętą przez czasopismo Refleksje. Zgodnie z założeniami tej polityki, czasopismo zapewnia rozpowszechnianie opublikowanych w Refleksjach artykułów poprzez umieszczenie ich na swojej stronie internetowej oraz w bazach referencyjnych, w których Refleksje są indeksowane. Dzięki tym działaniom znacznie zwiększa się liczba osób, które uzyskują dostęp do treści publikowanych na łamach Refleksji.

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo