Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Każdy tekst nadsyłany do publikacji musi spełniać wymogi redakcyjne. Teksty niespełniające tych wymogów będą odsyłane autorom z prośbą o dokonanie poprawek. Każdy materiał powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora, jego afiliacją instytucjonalną, a także zawierać informacje kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu).

Teksty przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie Microsoft Word 2003 (DOC) lub OpenOffice (ODT). Należy je kierować na adres e-mail: refleksje@refleksje.edu.pl.

Autorzy wszystkich nadsyłanych materiałów zobowiązani są do przesłania na adres redakcji podpisanego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich do publikacji, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i o jego oryginalnym charakterze. Dodatkowo, powinna się w nim znaleźć informacja o tym, iż przy powstaniu artykułu nie wystąpiło zjawisko ghostwriting (zachodzi w sytuacji, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (w sytuacji, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji).

Przesyłając materiał do publikacji wraz z podpisanym oświadczeniem autorzy akceptują również politykę Open Access przyjętą przez czasopismo Refleksje. Zgodnie z założeniami tej polityki, czasopismo zapewnia rozpowszechnianie opublikowanych w Refleksjach artykułów poprzez umieszczenie ich na swojej stronie internetowej oraz w bazach referencyjnych, w których Refleksje są indeksowane. Dzięki tym działaniom znacznie zwiększa się liczba osób, które uzyskują dostęp do treści publikowanych na łamach Refleksji.