Adres mailowy redakcji: refleksje@amu.edu.pl

Redaktor naczelny

mgr Oliwia Kowalik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska [oliwia.kuban@amu.edu.pl]

Sekretarz redakcji

mgr Joanna Radzioch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska [joanna.radzioch@amu.edu.pl]