Zespół redakcyjny

Adres mailowy redakcji: refleksje@amu.edu.pl

Redaktor naczelny

mgr Aleksandra Adamiszyn-Kontek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska [aleksandra.adamiszyn@amu.edu.pl]

Sekretarz redakcji

mgr Natalia Strzemkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska