[Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową Refleksji - refleksje.amu.edu.pl]

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo powstało w 2010 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako półrocznik. Naszym głównym celem jest stworzenie forum, w ramach którego studenci i studentki oraz doktorantki i doktoranci będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań a także wymieniać się poglądami z zakresu:

- nauk o polityce i administracji,

- nauk o bezpieczeństwie,

- nauk o mediach i komunikacji społecznej.

Zgodnie z ideą założycieli czasopisma, każdy numer dotyczył ściśle określonego tematu przewodniego, w ramach, którego proponowaliśmy konkretne obszary tematyczne, jednak wraz z poszerzaniem profilu czasopisma, odeszliśmy od tej praktyki. W rezultacie jesteśmy otwarci na publikowanie artykułów, recenzji i tłumaczeń z wyżej wymienionego zakresu nauk.

„Refleksje” nie znajdują się już ministerialnym wykazie czasopism punktowanych. Nie oznacza to, że autorzy artykułów nie otrzymują żadnej gratyfikacji, gdyż zgodnie z przepisami, to dla autora 5 punktów. Wszystkie publikowane teksty są recenzowane. W naszym półroczniku pojawiają się artykuły w językach: polskim, angielskim, rosyjskim.

Informacje o naborach tekstów znajdować się będą na naszym profilu na Facebooku. Więcej informacji na temat redakcji, procedury recenzowania oraz wymogów technicznych znajdują się na naszej stronie internetowej: refleksje.amu.edu.pl

DOI: 10.14746/r

ISSN: 2081-8270
 
Teksty opublikowane na łamach czasopisma Refleksje i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.  
 

------------

Sponsors

Czasopismo „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 667/P-DUN/2018, zadanie 5. Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów czasopisma "Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM”). Realizacja projektu obejmowała lata 2018 i 2019.

Czasopismo „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 537/P-DUN/2017, zadanie 5. Przygotowanie oryginalnych numerów czasopisma "Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM" w języku angielskim w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania czasopisma.

Nr 21 (2020)

Wyświetl wszystkie numery