Quentin Skinner: doniosłość i znaczenie. Komentarz tłumacza "Znaczenia i rozumienia w historii idei"

Main Article Content

Filip Biały

Abstrakt

The article accompanies the author’s translation of Quentin Skinner’s classic essay Meaning and Understanding in the History of Ideas. The article presents some biographical information about Quentin Skinner, one of the founders of ‘Cambridge School’ in history of politicalthought. It also comments on Skinner’s methodological positions, especially in his Meaning and Understanding in the History of Ideas (in its versions from 1969 and 2002),and his primary works. The article ends with presentation of several critiques of Quentin Skinner’s work, but also with appraisal of its meaning and significance to the politicalstudies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Biały, F. (2014). Quentin Skinner: doniosłość i znaczenie. Komentarz tłumacza "Znaczenia i rozumienia w historii idei". Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (9), 169-192. https://doi.org/10.14746/r.2014.1.11
Dział
Przekłady
Biogram autora

Filip Biały, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Doktorant w Zakładzie Filozofii Polityki WNPiD UAM. Zainteresowania naukowe: demokracja agonistyczna, metodologia nauk politycznych, myśl, filozofia i teoria polityczna. Przygotowuje przekład Machiavellego Quentina Skinnera.

Bibliografia

 1. Åsard E. (1987), Quentin Skinner and His Critics: Some Notes on a Methodological Debate, „StatsvetenskapligTidskrift”, no. 2.
 2. Austin J. L. (1993), Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, Warszawa.
 3. Bejan T. (2011), Quentin Skinner in Context, „The Art of Theory”, http://www.artoftheory.com/quentin-skinner-in-context/, 20.06.2014.
 4. Bevir M. (2011), The Contextual Approach, [w:] The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy, red. G. Klosko, Oxford.
 5. Connolly W. E. (1974), The Terms of Political Discourse, Oxford.
 6. Drolet (2007), Quentin Skinner and Jacques Derrida on Power and the State, „History of European Ideas”, vol. 33, no. 2.
 7. Dunn J. (1969), The Identity of the History of Ideas, „Philosophy”, vol. 43, no. 164.
 8. Goodhart M. (2000), Theory in Practice: Quentin Skinner’s Hobess, Reconsidered, „The Review of Politics”, vol. 62, no. 3.
 9. Grygieńć (2009), „Mniej filozofii, więcej historii”. Quentina Skinnera zmagania z a historyzmem w naukach społecznych, „Dialogi Polityczne”, nr 12.
 10. Grześkowiak-Krawawicz A. (2000), Quentin Skinner i teoria wolności republikańskiej, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 45.
 11. Hampsher-Monk I. (1984), Review Article: Political Languages in Time – The Work of J. G. A. Pocock, „British Journal of Political Science”, vol. 14, no. 1.
 12. Held D. (2010), Modele demokracji, Kraków.
 13. Koikkalainen P., Syrjämäki S. (2002), Quentin Skinner on Encountering the Past, „Finnish Yearbook of Political Thought”, vol. 6.
 14. Lane M. (2012), Doing Our Own Thinking for Ourselves: On Quentin Skinner’s Genealogical Turn, „Journal of the History of Ideas”, vol. 73, no. 1.
 15. Leslie M. (1970), In Defense of Anachronism, „Political Studies”, vol. XVLII, no. 4.
 16. Locke J. (1988), Two Treatises of Government, red. P. Laslett, Cambridge.
 17. Macfarlane A. (2008), Quentin Skinner interviewed by Alan Macfarlane, 10th January 2008, alanmacfarlane.com, http://www.alanmacfarlane.com/ancestors/skinner.htm, 20.06.2014.
 18. Millum D. (2008), Professor Quentin Skinner, Institute of Historical Resaerch, http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/interviews/Skinner_Quentin.html, 20.06.2014.
 19. Palonen K. (2003), Quentin Skinner: History, Politics, Rhetoric, Cambridge.
 20. Pettit Ph. (2002), Keeping Republican Freedom Simple. On a Difference with Quentin Skinner, „Political Theory”, vol. 30, no. 3.
 21. Pocock (1957), The Ancient Constitution and the Feudal Law: a study of English Historical Thought in the Seventeenth Century, Cambridge.
 22. Prokhovnik R. (2012), Approaching Political Theory Historically: An Interview with Quentin Skinner, [w:] Dialogues with Contemporary
 23. Political Theorists, red. G. Browning, R. Prokhovnik, M. Dimova-Cookson, Palgrave Macmillan.
 24. Robbins L. (1963), Higher Education. Report of the Committee appointed by the Prime Minister under the Chairmanship of Lord Robbins, London.
 25. Rorty R. (1984), The Historiography of Philosophy: Four Genres, [w:] Philosophy in History. Essays on the Historiography of Philosophy, red. R. Rorty, J. B. Schneewind, Q. Skinner, Cambridge.
 26. Schochet G. J. (1974), Quentin Skinner’s Method, „Political Theory”, vol. 2, no. 3.
 27. Skinner Q. (1966), The Limits of Historical Explanations, „Philosophy”, vol. XLI, no. 157.
 28. Skinner Q. (1969), Meaning and Understanding in the History of Ideas, „History and Theory. Studies in the Philosophy of History”, vol. 8, no. 1.
 29. Skinner Q. (1970), Conventions and the Understanding of Speech Acts, „The Philosophical Quarterly”, vol. 20.
 30. Skinner Q. (1971), On Performing and Explaining Linguistic Actions, „The Philosophical Quarterly”, vol. 21.
 31. Skinner Q. (1972a), Motives, Intentions and the Interpretations of Texts, „New Literary History”, vol. 3.
 32. Skinner Q. (1972b), ‘Social Meaning’ and the Explanation of Social Action, [w:] Philosophy, Politics and Society, red. P. Laslett, W. G. Runciman, Q. Skinner, Oxford.
 33. Skinner Q. (1974), Some Problems in the Analysis of Political Thought and Action, „Political Theory”,vol. XXIII, no. 2.
 34. Skinner Q. (1988), Meaning and Understanding in the History of Ideas, [w:] Meaning and Context: Quentin Skinner and His Critics, red. J. Tully, Cambridge.
 35. Skinner Q. (1997), Dwie teorie obywatelstwa, „Czas Kultury”, nr 5-6.
 36. Skinner Q. (1998), Wstęp, [w:] Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych, red. Q. Skinner, Lublin.
 37. Skinner Q. (2002a), A Third Concept of Liberty, „Proceedings of the British Academy”, vol. 117.
 38. Skinner Q. (2002b), Interpretation and Understanding of Speech Acts, [w:] Visions of Politics. Volume 1: Regarding Method, Q. Skinner, Cambridge.
 39. Skinner Q. (2002c), Meaning and Understanding in the History of Ideas, [w:] Visions of Politics. Volume 1: Regarding Method, Q. Skinner, Cambridge.
 40. Skinner Q. (2002d), Motives, Intentions and Interpretation, [w:] Visions of Politics. Volume 1: Regarding Method, Cambridge.
 41. Skinner Q. (2002e), Visions of Politics. Volume 1: Regarding Method, Cambridge.
 42. Skinner Q. (2009), O zmienności Hobbesowskiego ujęcia wiedzy społecznej, „Dialogi Polityczne” 2009, nr 12.
 43. Skinner Q. (2011), Hobbes o reprezentacji, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 1 (30).
 44. Skinner Q. (2013), Wolność przed liberalizmem, Toruń.
 45. Skinner Q. (2014), Znaczenie i rozumienie w historii idei, „Refleksje”, nr 9.
 46. Szahaj A. (2000), Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a sprawa polska, Warszawa.
 47. Tuck R. (2002), Historia, [w:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R. Goodin, F. Pettit,Warszawa.
 48. Tully J. (red.) (1988), Meaning and Context. Quentin Skinner and His Critics, Cambridge.
 49. Waśkiewicz A. (1998), Interpretacja teorii politycznej: spór o metodę we współczesnej literaturze anglosaskiej, Warszawa.
 50. Wittgenstein L. (2000), Dociekania filozoficzne, Warszawa.