„Bogurodzico przegoń Putina” – rola Cerkwi Prawosławnej we współczesnej Rosji

Main Article Content

Natalia Kusa

Abstrakt

The article presents an analysis of the role of the Orthodox Church in modern Russia. The aim of this paper is to illustrate how the Orthodox Church defines its role, what regulations are applied by Russian state on the Church and alsowhat role the Orthodox Church should fulfil according to the expectations of Russian community. Apart from analyzing rules of law, documents, official statements of the orthodox hierarchy as well as state officials, and the results of public opinions surveys, the authortries to examine impact of social movements and public riots mostly the protests after elections to the State Duma from 2011, the Pussy Riot process, new legal regulations on the evolution of the Orthodox Church’s role.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kusa, N. (1). „Bogurodzico przegoń Putina” – rola Cerkwi Prawosławnej we współczesnej Rosji. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (9). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8597
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Borkowicz J. (2012), Między Putinem a cyberprawosławnymi, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 3-4.
 2. Curanović A. (2009), Religia w myśli politycznej i aktywności międzynarodowej Federacji Rosyjskiej, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 3-4.
 3. Curanović A. (2010), Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Warszawa.
 4. Десницкий А. (2009), Христианство как часть политической
 5. культуры?, http://desnitsky.ru/essays/christianity/political, 27.12.2013.
 6. Доклад Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Юбилейном
 7. Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви (2000), mospat.
 8. ru, http://www.mospat.ru/archive/2000/08/s2000r03/, 29.12.2013.
 9. Dziewczyny z Pussy Riot dostały dwa lata łagru (2012), „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,76842,12323194,Dziewczyny_z_Pussy_Riot_dostaly_dwa_lata_lagru.html#TRrelSST, 28.12.2013.
 10. Huntington S. (1997), Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa.
 11. Jach A. (2011), Rosja 1991-1993. Walka o kształt ustrojowy państwa, Kraków.
 12. Jarzyńska K. (2012a), Rosja: Afera patriarchy Cyryla, Analiza Ośrodka
 13. Studiów Wschodnich, Ośrodek Studiów Wschodnich, http://www.osw.
 14. waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-04-04/rosja-afera-patriarchy-cyryla,
 15. 12.2013.
 16. Jarzyńska K. (2012b), Rosyjskie władzy rozgrywają proces Pussy Riot, Analiza Ośrodka Studiów Wschodnich, Ośrodek Studiów Wschodnich, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-08-08/rosyjskie-wladze--rozgrywaja-proces-pussy-riot, 27.12.2013.
 17. Jarzyńska K. (2013a), Wskrzeszanie ducha w narodzie, „Nowa Europa
 18. Wschodnia”, nr 2.
 19. Jarzyńska K. (2013b), Cerkiew od(g)rodzona, „Nowa Europa Wschodnia”,
 20. nr 5.
 21. Klebaniuk J. (2013), Rosja: Obraza uczuć religijnych będzie karana więzieniem, lewica.pl, http://www.lewica.pl/index.php?id=28110&tytul=
 22. Rosja:-Obraza-uczu%E6-religijnych-b%EAdzie-karana-wi%EAzieniem,
 23. 12.2013.
 24. Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 r. (2000), Warszawa.
 25. Kowalska-Stus H. (2011), Rosyjskie prawosławie a upadek ZSRR, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Federacja Rosyjska, red. A. Jach, Kraków.
 26. Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych
 27. (2004), red. Cz. Mojsiewicz, Wrocław.
 28. Lenoir F., Tardan-Masquelier Y., red. (2002) Encyklopedia religii świata. Historia, Warszawa.
 29. MojsiewiczCz. (2000), Wspólnota Niepodległych Państw – czym jest i czym może być, [w:] Transformacja systemowa w Polsce i Rosji. Sukcesy i zagrożenia, red. A. Stelmach, Poznań.
 30. Oбщественное мнение – 2012 (2012), Аналитический Центр Юрия
 31. Левады, Москва.
 32. Patriarcha Cyryl krytykuje demonstracje opozycji (2012), kresy.pl, http://
 33. www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/patriarcha-cyryl-krytykuje- demonstracje-opozycji, 27.12.2013.
 34. Prawosławie w konstytucji: „Najważniejsze, najpowszechniej wyznawane”
 35. (2013), kresy24.pl, http://kresy24.pl/43053/prawoslawie-w-konstytucjinajwazniejsze-najpowszechniej-wyznawane/, 27.12.2013.
 36. Popowski S. (2012), Rosja na zakręcie, Studio opinii, http://studioopinii.pl/slawomir-popowski-rosja-na-zakrecie/, 27.12.2013.
 37. Rogoża J. (2012a), Internet w Rosji: kolebka społeczeństwa obywatelskiego, „Komentarze Ośrodka Studiów Wschodnich”, nr 72.
 38. Rogoża J. (2012b), Nowe ikony rosyjskiej opozycji, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 5.
 39. Russian Orthodox Church admits doctoring Patriarch photograph (2012),
 40. „The Telegraph”, http://www.telegraph.co.uk/news/religion/9188342/
 41. Russian-Orthodox-Church-admits-doctoring-Patriarch-photograph.html,
 42. 12.2013.
 43. Russian Public Opinion 2012-2013 (2013), Levada Analytical Center, Moscow.