W poszukiwaniu rzetelności. Między subiektywizmem a obiektywizmem dziennikarskim

Main Article Content

Mateusz Karatysz

Abstrakt

The article presents reflections about ethical issues in journalism profession, nowadays as well as in the historical perspective. The main objective is to answer the following question: Can (or should) a journalist be objective in their profession. An attention was put at the factors which reduce the journalist objectivity. The Bourdieu`s Field Theory was used in the analysis. Moreover the article presents issues connected with normative ethics which defines journalist’s responsibilities and duties.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karatysz, M. (1). W poszukiwaniu rzetelności. Między subiektywizmem a obiektywizmem dziennikarskim. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (9). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8601
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bauer Z., Chudziński E. (2012), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków.
 2. Bourdieu P., Wacquant L. J. D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa.
 3. Ciołkiewicz P. (2012), Obiektywizm jako kapitał symboliczny w polu dziennikarskim. Przyczynek do analizy dyskursu dziennikarstwa, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
 4. Foucault M. (2006), Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych,
 5. Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 6. Fras J. (1999), Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław.
 7. Furman W. (2012), Obserwator czy uczestnik? Dwa podejścia do obiektywizmu dziennikarskiego, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 9.
 8. Harcup T. (2010), Dziennikarstwo – teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno–Ekonomicznej, Łódź.
 9. Kaliszewski A., Wolny–Zmorzyński K., Furman W. (2009), Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa.
 10. Karta Etyczna Mediów (1995), Rada Etyki Mediów, http://www.radaetykimediow.
 11. pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&
 12. id=2&Itemid=3, 24.12.2013.
 13. Kosmus B., Kuczyński G. (2013), Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa.
 14. Sławek J. (2007), Czytelnik uwolniony? Perswazja we współczesnej informacji prasowej, Poznań.
 15. Sobczak J. (2000), Prawo prasowe, Warszawa.
 16. Ustawa Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r., Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24.
 17. Zakrzewski S. (2001), Etyka dziennikarska. Prawda, obiektywizm i odpowiedzialność, [w:] Dziennikarstwo od kuchni, red. A. Niczyperowicz, Poznań.
 18. Żmigrodzki Z. (2007), Dziennikarstwo. Zarys problematyki, Katowice.