Polityczność kwestii światopoglądowych w ujęciu dyskursywnym

Main Article Content

Magdalena Ozimek

Abstrakt

One of the dimensions of axiological values’ and agendas’ presence in the public sphere is seeing worldview as being political. Due to the nature of the phenomenon of belief as well as the category of politics, proposed consideration of these issues in the analysis of political science may be a discursive approach. Mechanisms which are revealing on the basis of discourse allow to specify categories of naturalization and pragmatism as the two basic types of articulation. As a result, we can identify examples of the implications of this phenomenon that have been identified in the form of SEP (somebody’s else problem) and tensions within the public-private dichotomy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ozimek, M. (1). Polityczność kwestii światopoglądowych w ujęciu dyskursywnym. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (9). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8603
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Barker Ch. (2005), Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków.
 2. Blok Z. (2009), O polityczności, polityce i politologii, Poznań.
 3. Buksiński T. (1999), Sfera publiczna, [w:] Humanistyka i płeć III. Publiczna
 4. przestrzeń kobiet. Obrazy dawne i nowe, red. E. Pakszysz, Wł. Heller, Poznań.
 5. Buksiński T. (2006), Współczesne filozofie polityki, Poznań.
 6. Butler J. (2010), Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu,
 7. Warszawa.
 8. Chmaj M., Żmigrodzki M. (1996), Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin.
 9. Czyżewski M., Dunin K., Piotrowski A. (1991), Cudze problemy, czyli wstęp do sepologii, [w:] Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, Warszawa.
 10. Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (1997), Wprowadzenie, [w:] Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Kraków.
 11. Fish S. (2007), Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, Kraków.
 12. Gramsci A. (1991), Zeszyty filozoficzne, Warszawa.
 13. Heywood A. (2007), Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa.
 14. Hanisch C. (1969), The Personal is Political, carolhanisch.org, http://www.
 15. carolhanisch.org/CHwritings/PIP.html, 31.12.2013.
 16. Inglehart R. (2005), Pojawienie się wartości postmaterialnych, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków.
 17. Karwat M. (1996), Cecha polityczności i dziedzina teorii polityki, [w:] Carl
 18. Schmitt i współczesna myśl polityczna, red. R. Skarzyński, Warszawa.
 19. Karwat M. (2010), Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne”, t. 17.
 20. Karwat M. (2004), Polityka rzeczowa, stronnicza i metapolityka, „Studia Politologiczne”, t. 8.
 21. Kowalski S. (1997), Prawo moralne i rządy prawa. Czy wolność można
 22. negocjować?, [w:] Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Kraków.
 23. Kowalski S. (1991), Prawo naturalne jako kategoria dyskursu publicznego,
 24. [w:] Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, red. M. Czyżewski, K. Dunin, A. Piotrowski, Warszawa.
 25. Laclau E., Mouffe Ch. (2007), Hegemonia i socjalistyczna strategia. Projekt radykalnej polityki demokratycznej, Wrocław.
 26. Laska A. (2011), Dyskurs jako znaczeniowy wymiar polityki, [w:] Symboliczność przestrzeni polityki. Między teorią a praktyką, red. J. Golinowski, F. Pierzchalski, Bydgoszcz.
 27. Mansbridge J., Okin S. M. (2002), Feminizm, [w:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R. E. Goodin, F. Pettit, Warszawa.
 28. Marsh D., Furlong P. (1996), Skóra, a nie sweter: ontologia i epistemologia w politologii, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Kraków.
 29. Minkner K. (2012), O filmach politycznych. Między polityką, politycznością
 30. i ideologią, Warszawa.
 31. Mizgalski J. (2008), Tożsamość polityczna. Studium zjawiska, Toruń.
 32. Mouffe Ch. (2005), Paradoks demokracji, Wrocław.
 33. Mouffe Ch. (2008), Polityczność, Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa.
 34. Phillips A. (2003), Przestrzeń publiczna, życie prywatne, [w:] Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, red. R. Siemieńska, Warszawa.
 35. Pierzchalski F. (2011), Konwergencja symboliczna w przestrzeni polityki,
 36. [w:] Symboliczność przestrzeni polityki. Między teorią a praktyką,
 37. red. J. Golinowski, F. Pierzchalski, Bydgoszcz.
 38. Pietrzak E., Szczepanik R., Zaorski-Sikora Ł. (2011), Aksjologia życia publicznego, Łódź.
 39. Podgórska J. (2012), Naturalne, czyli jakie?, „Polityka”, nr 22.
 40. Rorty R. (1998), Pragmatyzm, relatywizm i irracjonalność, [w:] Konsekwencje pragmatyzmu. Eseje z lat 1972-1980, red. R. Rorty, Warszawa.
 41. Schmitt C. (2000), Pojęcia polityczności, [w:] Teologia polityczna i inne pisma, red. C. Schmitt, Kraków.
 42. Sielski J. (1997), Pierwotne kategorie aksjologiczne analizy decyzyjnej, Katowice.
 43. Tokarczyk R. (1988), Klasycy praw natury, Lublin.
 44. Wasilewski J. (2006), Retoryka dominacji, Warszawa.