Europa skończona?

Main Article Content

Jędrzej Napieralski

Abstrakt

The notion of ‘Europe’ is commonly associated with the European Union. This tendency reflects the importance of the EU on the international political arena. However, despite being such a power, the European Union is not always able to tackle all difficulties it faces, including the so-called ‘four deficiencies’: economic, political management, sense of security and ideology. The main question this paper has attempted to answer was the way the word ‘finite’ should be understood: as ‘without future’ or rather ‘perfect’.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Napieralski, J. (2018). Europa skończona?. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (1), 15-30. https://doi.org/10.14746/r.2010.1.1
Dział
Artykuły
Biogram autora

Jędrzej Napieralski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– student II roku stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz I roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Obszar zainteresowań: marketing polityczny.

Bibliografia

 1. Europe 2020. Background Information for the Informal European Council, 11nFebruary 2010
 2. J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008
 3. Dokument roboczy służb Komisji. Ocena strategii lizbońskiej, 2 lutego 2010
 4. Dokument roboczy służb Komisji. Konsultacje dotyczące przyszłej strategii „UE 2020”, 24 listopada 2009.
 5. J. Żakowski, Koniec, Warszawa 2006
 6. Casting na szefa Europy, Newsweek, nr 27/2009
 7. K. P. Klaiber, Europejska Tożsamość w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronyn(ESDI) a przyszłość NATO, przemówienie wygłoszone w Centrum Stosunków Międzynarodowych, 25.01.2001
 8. C. Jean, Geopolityka, Wrocław 2003
 9. R. Schweppe, Prezydencja niemiecka a stan debaty o reformie Unii Europejskiej, [w:] Prezydencja niemiecka a stan debaty o reformie Unii Europejskiej. Aspekty polityczno-prawne, red. J. Barcz, Warszawa 2007
 10. G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa. Wydanie na nowy wiek, Warszawa 2005
 11. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2008