Jaka tożsamość kulturowa dla dzisiejszej Europy?

Main Article Content

Katarzyna Skrzypczak

Abstrakt

The present article addresses the question of cultural identity of today’s Europe and the shape it should take. Such issues as relation between European identity and national identities in the context of the continent’s cultural diversity are considered from interdisciplinary perspective. Two paradigms presented in the article: the essentialist and constructivist approach to identity serve as a starting point for reflection on the basis of the European identity as well as on its future form.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skrzypczak, K. (2018). Jaka tożsamość kulturowa dla dzisiejszej Europy?. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (1), 203-218. https://doi.org/10.14746/r.2010.1.13
Dział
Artykuły
Biogram autora

Katarzyna Skrzypczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– studentka V roku politologii (specjalność marketing polityczny) oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Psychologii Polityki. Jej główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień komunikowania politycznego, cywilizacji europejskiej, filozofii polityki oraz psychologii społecznej i poznawczej.

Bibliografia

 1. R. Brubaker, Au-delà de l’identité, „Actes de la recherches en sciences sociales” no 129, septembre 2001
 2. R. Brubaker, Au-delà de l’identité, „Actes de la recherches en sciences sociales” no 129, septembre 2001
 3. C. Lévi-Strauss, L’identité, Paris 1983
 4. F. Gołembski, Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warszawa 2008
 5. Z. Mach, Tożsamość europejska – dzieło ewolucji czy kontstrukt polityczny?, http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/090629_tozsamosc_europejska_pl.htm, 22.09.2009.
 6. P. Valery, Note ou L’Européen, http://classiques.uqac.ca/classiques/Valery_paul/note_ou_leuropeen/valery_ europeen.pdf, 23.09.2009.
 7. H. Mendras, L’Europe des Européens. Sociologie de l’Europe occidentale, Gallimard
 8. E. Morin, Penser l’Europe, Gallimard 1990
 9. J. Such, Wymiary integracji europejskiej a poczucie tożsamości Europejczyka, [w:] Współczesna Europa w poszukiwaniu swojej tożsamości, red. Z. Drozdowicz, Poznań 2003
 10. E. Jeliński, Wspólna Europa – mit czy rzeczywistość? [w:] Współczesna Europa w poszukiwaniu swojej tożsamości, red. Z. Drozdowicz, Poznań 2003
 11. J. Derrida, J. Habermas, Po wojnie: odrodzenie Europy, „Krytyka polityczna” nr 5, Warszawa 2005
 12. Z. Bauman, Europa niedokonczona przygoda, tłum. T. Kunz, Kraków 2005
 13. K. Kowalski, Europa: mity, modele, symbole, Kraków 2002
 14. S. De Madariaga, Portait of Europe, s. 10, za: G. A. Hosking, G. Schöpflin, Myths and nationhood, London 1997.
 15. E. Lourenço, De l’Europe comme culture, «Finisterra» no du printemps 1989
 16. M. Kuniński, Czy Europejczycy mogą być dobrymi obywatelami Unii?, [w:] Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej, red. B. Markiewicz, R. Wonicki, Warszawa 2006
 17. M. Buchowski, Tożsamość Europejczyków: jedność i podziały, [w:] Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia, red. J. Mucha, W. Olszewski, Toruń 1997
 18. U. Beck, E. Grande, Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, tłum. A. Ochocki, Warszawa 2008
 19. U. Beck, Zrozumcie Europę!, „Krytyka Polityczna” nr 5, Warszawa 2005
 20. S. Hall, Culture, community and nation, „Cultural Studies” 1993