Perspektywy Członkowstwa Turcji w Unii Europejskiej

Main Article Content

Liliana Reimisz

Abstrakt

The paper, entitled The prospects of Turkish membership in EU, presents an international debate that has continued for many years, concerning the subject of Turkish EU candidature. The debate is an expression of European elites’ anxiety about the future shape of the organization. The study deals with such issues as a common European identity and Turkey’s Europeanization process, from Atatürk’s reforms up to the integration with European structures. This paper is based on the assumption that, in line with the rival opinions of supporters and opponents of Turkish admission to EU, two models of Europe can be identified: the exclusive model and the multicultural (open) model.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Reimisz, L. (2018). Perspektywy Członkowstwa Turcji w Unii Europejskiej. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (1), 109-119. https://doi.org/10.14746/r.2010.1.7
Dział
Artykuły
Biogram autora

Liliana Reimisz, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

– studentka II rok studiów doktorskich w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (Podyplomowe Studium Politologii i Historii Najnowszej). Absolwentka Politologii WSNHiD w Poznaniu. Praca magisterska pt. Pozycja kobiet w krajach muzułmańskich została przygotowana i napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Kiwerskiej.

Bibliografia

 1. F. Gołembski, Tożsamość europejska, Warszawa 2005
 2. J. Siewierski, Źródła tożsamości europejskiej, [w:] Współczesna Europa w procesie zmian, red. J. Polakowska – Kujawa, Warszawa 2006
 3. A. Szymański, Między islamem a kemalizmem, Warszawa 2008
 4. R. Scruton, Zachód i cała reszta, Poznań 2003
 5. D. Kołodziejczyk, Turcja. Historia państw świata XX wieku, Warszawa 2000
 6. A. Szymański, System konstytucyjny Turcji, Warszawa 2006
 7. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2001
 8. A. Szymański, Turcja a tożsamość europejska, [w:] Tożsamość europejska, red. F. Gołembski, Warszawa 2005
 9. Turcja. Historia, Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 6, Warszawa 1997
 10. J. Wilk, B. Walczak, Elementy aksjologii Unii Europejskiej, Kraków 2009
 11. A. Szymański, Stanowisko Komisji Europejskiej wobec starań Turcji o członkostwo w UE, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2006, nr 68, http://www.pism.pl/biuletyny/files/20061121_408.pdf, 10.02.2010.
 12. Komunikat prasowy Parlamentu Europejskiego, Chorwacja, BJR Macedonii, Turcja: przygotowania do członkostwa, http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/027-51429-068-03-11-903-20090310IPR51427-09-03-2009-2009-true/default_pl.htm, 10.02.2010
 13. J. Bocheńska, Zmiany w polityce Turcji, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,534,Zmiany_ w_polityce_Turcji, 10.02.2010;
 14. J. Bocheńska, Turcja – Kurdowie,http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Turcja,problemy,Kurdowie,
 15. 02.2010
 16. T. Bielecki, Turcja nie rezygnuje z Europy, „Gazeta Wyborcza” 9.12.2009, http://wyborcza.pl/1,76842, 7347948,Turcja_nie_rezygnuje_z_Europy.html, 10.02.2010
 17. W Turcji szukają porozumienia. Gaszą konflikt z armią, http://www.tvn24.pl/0,1645026,0,1,gasza-konflikt--z-armia,wiadomosc.html, 10.02.2010; M. Urzędowska,Turcja zamyka generałów, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2010, http://wyborcza.pl/1,76842,7597335,Turcja_zamyka_generalow.html, 10.02.2010.