Kryzys demokracji przedstawicielskiej zwiastunem końca Unii Europejskiej?

Main Article Content

Łukasz Scheffs

Abstrakt

This article explores the role that legitimacy plays in EU. It begins by defining what democratic legitimacy means in the context of policy. The article argues for a broader understanding of legitimacy, based upon of the relationship between political information and political participation. The article then goes on to explore the extent to which democratic legitimacy exists at the European level and at the national level. The article concurs with existing assessments of European sources of legitimacy, namely that is a very little legitimization. This article asks what the role played by democratic legitimacy and what this legitimization can tell us about the nature of EU politics

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Scheffs, Łukasz. (2018). Kryzys demokracji przedstawicielskiej zwiastunem końca Unii Europejskiej?. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (1), 31-40. https://doi.org/10.14746/r.2010.1.2
Dział
Artykuły
Biogram autora

Łukasz Scheffs, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Pracowni Marketingu Politycznego. Jego zainteresowania koncentrują się wokół tematyki szeroko pojętego marketingu politycznego, demokracji i integracji europejskiej. W kręgu jego zainteresowania znajduje się również kwestia bezpieczeństwa międzynarodowego Polski i personalizacji polskiej sceny politycznej w kontekście zachowań politycznych i społecznych wyborców.

Bibliografia

 1. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM: PL:HTML, 20.01.2010.
 2. J. Marszałek – Kawa, Parlament Europejski a parlamenty narodowe, [w:] Integracja europejska na początku XXI wieku, red. R. Fiedler, Poznań 2004,
 3. W. Sokół, Legitymizacja systemów politycznych, Lublin 1997
 4. W. Świątkiewicz, Wprowadzenie. Legitymizacja: zagadnienia podstawowe, [w:] Świat społeczny i jego legitymizacje, red. W. Świątkiewicz, Katowice 1993
 5. D. Beetham, Legitymizacja władzy, [w:] Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupczyński, Warszawa 1995
 6. Zob. M. Musiał-Karg, Frekwencja wyborcza w Unii Europejskiej – referenda w sprawach „europejskich” oraz wybory do PE, [w:] Europa wielu wymiarów, red. P. Stachowiak, Poznań 2008
 7. Zob. M. Marczewska – Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001
 8. R. Wiszniowski, Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Wrocław 2008
 9. K. Polarczyk, Wybory do Parlamentu Europejskiego, parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/9A4C0579C6B9AD-
 10. C12575AC003AE288/$FI LE/Infos_56.pdf, 12.11.2009
 11. A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Warszawa 2008
 12. R. Wiszniowski, Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Warszawa – Wrocław 2000
 13. Kup mnie, „Forum” 2009, nr 36 (2300)
 14. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Projekt społecznego monitoringu, nowy.ratujtybet.org/files/15/wybory_do_ parlamentu_europejskiego _2009_raport.pdf, 12.11.2009.
 15. Rozmowa przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Hansa Gerta Pötteringa, www.robert_schuman.eu/doc/enteretiens_europe/ee-34-pl.pdf, 12.11.2009