Czy renesans monarchii absolutnej? Zmianyw Konstytucji Księstwa Lichtensteinu z 2003 roku.

Main Article Content

Marcin Łukaszewski

Abstrakt

In 2003 citizens of Liechtenstein adopted a package of amendments to the Constitution which allowed for a substantial strengthening of the monarch’s power. These changes have since been severely criticized by the Council of Europe, with concerns as to the possible retreat from a constitutional monarchy leading to the possible renaissance of absolute monarchy. This question is answered in this article, which further proves that the concerns raised by the Council of Europe are unjustified.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łukaszewski, M. (2018). Czy renesans monarchii absolutnej? Zmianyw Konstytucji Księstwa Lichtensteinu z 2003 roku. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (1), 151-166. https://doi.org/10.14746/r.2010.1.10
Dział
Artykuły
Biogram autora

Marcin Łukaszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– student II roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku politologia oraz I roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki ewolucji systemów politycznych małych państw europejskich ze szczególnym uwzględnieniem ustrojów politycznych europejskich państw karłowatych.

Bibliografia

 1. R. Herbut, Monarchia, [w:] Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2004
 2. Ustawa Zasadnicza Państwa Miasta Watykańskiego z dnia 26 listopada 2000 rok
 3. Akt Związku Niemieckiego z 8 czerwca 1815 roku (Deutsche Bundesakte vom 8. Juni 1815), http://www.documentarchiv.de/nzjh/dtba.html, 28.02.2010
 4. A. Jureczko, E. Wac, Historia Liechtensteinu, [w:] Historia małych krajów Europy, red. J. Łaptos, Wrocław 2007
 5. M. Śmigasiewicz, System polityczny Księstwa Liechtenstein, Warszawa 1999
 6. Książęcy Dekret z 20 czerwca 1852 roku o uchyleniu i zastąpieniu Konstytucji z 26 września 1852 roku (Fürstlicher Erlaß vom 20. Juli 1852 aufgehoben und ersetzt durch Verfassung vom 26. September 1862)
 7. Konstytucja Księstwa Liechtensteinu z 26 września 1862 roku (Verfassung des Fürstenthums Liechtenstein vom 26. September 1862)
 8. FBP Liechtenstein – Gründerjahre, http://www.fbp.li/fbp/geschichte/gruenderjahre, 28.02.2010
 9. Konstytucja Księstwa Liechtensteinu z 5 października 1921 roku (Verfassung des Fürstentums Liechtenstein vom 5. Oktober 1921)
 10. Constitution – A New Constitution for the Principality of Liechtenstein, http://www.fuerstenhaus.li/en/verfassung/index.html, 27.02.2010
 11. Przemówienie Księcia Jana Adama II z okazji otwarcia sesji parlamentu z 12 lutego 1998
 12. roku (12. Februar 1998 – Rede zur Landtagseröffnung), http://www.liechtenstein.li/eliechtenstein_main_sites/portal_fuerstentum_liechtenstein/fl-med-infosmedien/flmed-reden/fl-med-pia-reden-1998.htm?rid=30975, 28.02.2010
 13. Przemówienie Księcia Jana Adama II z okazji Święta Narodowego z 15 sierpnia 2000 roku (15. August 2000 – Ansprache zum Staatsfeiertag), http://www.liechtenstein.li/eliechtenstein_main_sites/portal_fuerstentum_liechtenstein/fl-med-infos-medien/fl-med-reden/fl-med-pia-reden-2000.htm?rid=30993, 27.02.2010
 14. Przemówienie Księcia Jana Adama II z okazji otwarcia sesji parlamentu z 16 lutego 2000 roku (16. Februar 2000 – Rede zur Landtagseröffnung), pohttp://www.liechtenstein.li/eliechtenstein_main_sites/portal_fuerstentum_liechtenstein/fl-med-infos-medien/fl-med-reden/fl-med-pia-reden-2000.htm?rid=30994, 27.02.2010
 15. Przemówienie przewodniczącego Landtagu z okazji otwarcia sesji parlamentu z 29 marca 2001 roku (29. März 2001 – Ansprache zur Landtagseröffnung), http://www.liechtenstein.li/eliechtenstein_main_sites/portal_fuerstentum_liechtenstein/flmed-infos-medien/fl-med-reden/fl-med-pia-reden-2001.htm?rid=31010, 28.02.2010
 16. Przemówienie Erbprinza Alojzego do Szwajcarsko – Austriackiej Izby Gospodarczej (16. Mai 2001 – 78. Generalversammlung der Handelskammer Schweiz-Österreich), http://www.liechtenstein.li/eliechtenstein_main_sites/portal_fuerstentum_liechtenstein/fl-med-infos-medien/fl-med-reden/fl-med-pia-reden-2001.htm?rid=30999, 28.02.2010
 17. Przemówienie przewodniczącego Landtagu z okazji otwarcia sesji parlamentu z 7 lutego 2002 roku (7. Februar 2002 – Ansprache zur Landtagseröffnung), http://www.liechtenstein.li/eliechtenstein_main_sites/portal_ fuerstentum_liechtenstein/flmed-
 18. infos-medien/fl-med-reden/fl-med-pia-reden-2002.htm?rid=42957, 28.02.2010.
 19. Volksabstimmung, http://www.fuerstenhaus.li/en/verfassung/volksabstimmung. html, 27.02.2010
 20. Przemówienie Księcia Jana Adama II z okazji otwarcia sesji parlamentu z 13 lutego 2003 roku (13. Februar 2003 – Rede zur Landtagseröffnung), http://www.liechtenstein. li/eliechtenstein_main_sites/portal_fuerstentum_liechtenstein/fl-med-infosmedien/fl-med-reden/fl-med-pia-reden-2003.htm?rid=42916, 28.02.2010
 21. Z. T. Pallinger, Księstwo Liechtensteinu na tle porównań międzynarodowych,„Beiträge Liechtenstein – Institut” 2003, nr 14,
 22. Opinia do poprawek do konstytucji proponowanych przez Dwór Książęcy Liechtensteinu Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisji Weneckiej), opinia nr 227/2002, http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL%282002%-29149-e.asp; 28.02.2010