Kobieta kryzysem brzemienna. Sytuacja kobiet na i poza rynkiem pracy w dobie kryzysu demograficznego.

Main Article Content

Margareta Wysocka

Abstrakt

The article refers to the problem of demographic crisis, a frequent topic of public debates in European Union countries, which struggle with the phenomenon of ageing society. The main goal of the research part is analyze selected factors connected with the demographic stagnation (regression), that have an impact on mothers’ activity (or lack of activity) on the labour market. The article is a starting point for the analysis of guaranteed basic income for women working as housewives (those who claim: ‘I want to have children’ but, as a result of economic considerations intertwined with the problem of social security, later state ‘I have to work’), as potential social policy’s instrument which can be applied for the purpose of changing the unfavorable demographic structure.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wysocka, M. (2018). Kobieta kryzysem brzemienna. Sytuacja kobiet na i poza rynkiem pracy w dobie kryzysu demograficznego. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (1), 265-279. https://doi.org/10.14746/r.2010.1.17
Dział
Artykuły
Biogram autora

Margareta Wysocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– studentka IV roku politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodnicząca Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego, członkini Rady Kół Naukowych UAM, działaczka fundacji Centrum Monitorowania Odpowiedzialności Biznesu, wolontariuszka.

Referencje

 1. Komisja Europejska, Wpływ starzenia się społeczeństwa na wydatki publiczne: prognozy dla 25 państw członkowskich UE odnośnie systemów emerytalnych, opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, edukacji i pomocy dla bezrobotnych (2004-2005), „European Economy. Raport Specjalny” 2006, nr 1
 2. M. Ferry, R. Baker, Strategie regionalne a starzenie się społeczeństw, raport wydany we współpracy z Komitetem Regionów, lipiec 2006, http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/demographicchallenge_jan07/doc/presentations/ageproofing_toolkit_pl.pdf, s. 8, 20.02.2010.
 3. Rynek Pracy”, http://www.rynekpracy.pl/dla_mediow_1.php/wpis.11, 25.02.2010
 4. M. Kamińska, Starzenie się społeczeństwa zagraża gospodarce, http://www.egospodarka.pl/17043,Starzenie-sie-spoleczenstwa-zagraza-gospodarce,1,39,1.html, 22.02.2010
 5. R. Anam, Rozwój demograficzny Polski 2009, http://www.egospodarka.pl/49290,Rozwoj-demograficzny-Polski-2009,1,39,1.html, 22.02.2010
 6. A. Matysiak, Zatrudnienie kobiet w Polsce a posiadania dzieci: bariera czy waWerunek?, [w:] Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, red. I. E. Kotowska, Warszawa 2009,
 7. U. Sztanderska, G. Grotkowska, Rynek pracy kobiet w Polsce w latach 1992-2007, [w:] Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, red. I. E. Kotowska, Warszawa 2009
 8. Wywiad A. Gąsiora z Joanną Kluzik-Rostkowską, Wzmocnić rodzinę, http://www.kobieta.gov.pl/?1,9,179, 200701, 22.02.2010
 9. K. Lohmann, A. Seibert (red.) Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na sytuację kobiet na rynku pracy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2003
 10. R. Siemińska (red.), Wokół problemów zawodowego uprawnienia kobiet i mężczyzn, Warszawa 1997
 11. R. Siemieńska, Tradycja i rzeczywistość – miejsce kobiet w społeczeństwie, „Kobieta i Biznes” 1995, nr 2 – 3
 12. P. Michoń, Praca matek w polityce krajów Unii Europejskiej, Poznań 2008
 13. I. E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka, Scenariusz modernizacji polityki społecznej. Stymulowanie wzrostu aktywności ekonomicznej i dzietności kobiet, [w:] Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, red. I. E. Kotowska, Warszawa 2009
 14. M. Musiał-Karg, Kobiety we współczesnej Europie, Toruń 2009
 15. M. Więcko, Kobiety na rynku pracy, [w:] Przedsiębiorczość kobiet – wyzwanie XXI wieku, red. B. Kożuch, Białystok 2001
 16. M. Strykowska, Psychologiczne mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet, Poznań 1992
 17. Vianello, R. Siemińska, Gender inequality. A comparative study of discrimination and participation [w:] Wokół problemów zawodowego uprawnienia kobiet i mężczyzn, red. R. Siemińska, Warszawa 1997
 18. D. Graniewska, Aktywność zawodowa kobiet a warunki ich życia, Warszawa 1987
 19. A. Titkow, D. Duch-Krzystoszek, B. Budrowska, Nieodpłatna praca kobiet – mity, realia, perspektywy, Warszawa 2004
 20. B. Budrowska, Nieodpłatna praca kobiet i próby jej wyceny, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/fe007 budrowska.pdf, 03.04.2010
 21. A. Nowakowska, Aktywność zawodowa kobiet a przekonania mężczyzn dotyczące ról kobiecych i męskich w rodzinie, [w:] Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet, red. C. Sadowska-Snarska, Tchon Li, Białystok 2008
 22. Wywiad K. Gawlicz z S. James, Opieka to rzecz najważniejsza, „Recykling idei” 2007, nr 9
 23. A. Titkow, D. Duch-Krzystoszek, B. Budrowska, Nieodpłatna praca kobiet – mity, realia, perspektywy, Warszawa 2004
 24. M. Kicińska, Praca domowa, „Polityka” 2009, nr 44 (2729)
 25. „Niewidzialna gospodarka, niewidzialna praca, niewidzialny dochód” – ulotka kampanii 16:DNI, dostępna na stronie: http://www.gender.uni.wroc.pl/download/ulotka16dni/praca_domowa.doc, 19.02.2010
 26. Wywiad A. Górnickiej-Boratyńskiej z A. Titkow oraz D. Duch-Krzystoszek, Praca domowa kobiet – czy powinna być odpłatna?, całość dostępna na stronie: http://kobieta.gazeta.pl/poradnik-domowy/1,65369,2665165 .html, 22.02.2010