Kosowo - koniec Europy?

Main Article Content

Marta Zobeniak

Abstrakt

Russian Foreign Minister, Sergei Lavrov, once said that Kosovo’s independence could be the beginning of the end for Europe, and that official recognition of its sovereignty would threaten global security. It was feared that Kosovo’s unilateral declaration of independence, and its recognition by European countries in particular, would open up a Pandora’s Box. In fact, as it is claimed in this article, Kosovo may be treated a precedent by other separatist republics and autonomous regions, which might one day demand similar recognition and the same rights that the Kosovars can now possibly enjoy

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zobeniak, M. (2018). Kosowo - koniec Europy?. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (1), 121-138. https://doi.org/10.14746/r.2010.1.8
Dział
Artykuły
Biogram autora

Marta Zobeniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– absolwentka politologii i stosunków międzynarodowych, doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (Zakład Najnowszej Historii Politycznej). Członkini Stowarzyszenia Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się w obrębie polityki międzynarodowej i współczesnych stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki europejskiej.

Referencje

 1. Wspólne stanowisko 1998/326/WPZiB z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące funduszy posiadanych za granicą przez rządy Federalnej Republiki Jugosławii i Serbii, Dz. U. L 143 z 14.5.1998.
 2. /374/PESC: Position commune du 8 juin 1998 définie par le Conseil sur la base de l’article J.2 du traité sur l’Union européenne, concernant l’interdiction de nouveaux investissements en Serbie, JO L 165 du 10.6.1998
 3. /426/PESC: Position commune du 29 juin 1998 définie par le Conseil sur la base de l’article J.2 du traité sur l’Union européenne concernant l’interdiction des vols effectués par des transporteurs yougoslaves entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne, JO L 190 du 4.7.1998
 4. Decyzja Rady z dnia 10 sierpnia 1998 r. zmieniająca wspólne stanowisko 96/184/ WPZiB określone przez Radę na podstawie art. J.2 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczące wywozu broni do byłej Jugosławii, Dz.U. L 225 z 12.8.1998
 5. Decyzja Rady z dnia 10 sierpnia 1998 r. zmieniająca wspólne stanowisko 96/184/ WPZiB określone przez Radę na podstawie art. J.2 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczące wywozu broni do byłej Jugosławii, Dz. U. L. 225 z 12.8.1998
 6. /741/PESC: Décision du Conseil du 28 décembre 1998 concernant la prorogation de l’action commune 98/375/PESC relative à la désignation d’un représentant spécial de l’Union européenne pour la République fédérale de Jougoslavie, JO L 358 du 31.12.1998.
 7. Spotkanie Rady Europejskiej w Brukseli, Wnioski Prezydencji, 16-17 października 2003 r. , Wnioski Prezydencji, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, http://www.ukie.gov.pl, 10.02.2010
 8. Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w Partnerstwie Europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem zgodnie z jego statusem ustanowionym przez rezolucję nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych 10 czerwca 1999 r., Dz.U. L 227 z 26.6.2004
 9. Brussels European Council 25 and 26 march 2004, Presidency Conclusions, Brussels, 19 may 2004, 9048/04
 10. Rada Europejska w Brukseli 17–18 czerwca 2004, Konkluzje Prezydencji, Bruksela 18 czerwca 2004, 10679/04
 11. Europejska przyszłość dla Kosowa, Komunikat Komisji do Rady, Bruksela, dnia 20.4.2005, COM (2005) 156 wersja ostateczna
 12. Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji dla Rady „Europejska przyszłość dla Kosowa”, Bruksela 16 listopada 2005, Dz. Urz. UE C 115/53 z 16.5.2006
 13. Art. 1 ust. 1 Decyzji Rady z dnia 30 listopada 2006 r. o przyznaniu Kosowu wyjątkowej pomocy finansowej Wspólnoty, 2006/880/WE, Dz. Urz. UE L 339/36
 14. z 6.12.2006 r.
 15. Art. 1 ust. 2 Decyzji Rady z dnia 30 listopada 2006 r. o przyznaniu Kosowu wyjątkowej pomocy finansowej Wspólnoty, 2006/880/WE, Dz. Urz. UE L 339/36 z 6.12.2006 r.
 16. Art. 1 ust. 3 Decyzji Rady z dnia 30 listopada 2006 r. o przyznaniu Kosowu wyjątkowej pomocy finansowej Wspólnoty, 2006/880/WE, Dz. Urz. UE L 339/36 z 6.12.2006
 17. Art. 3 ust. 3 Decyzji Rady z dnia 30 listopada 2006 r. o przyznaniu Kosowu wyjątkowej pomocy finansowej Wspólnoty, 2006/880/WE, Dz. Urz. UE L 339/36 z 6.12.2006 r
 18. Art. 1 ust. 6 wspólnego działania Rady 2006/918/WPZiB z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniającego i przedłużającego wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie, Dz. Urz. UE L 349/57 z 12.12.2006 r
 19. Art. 1 ust. 7 wspólnego działania Rady 2006/918/WPZiB z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniającego i przedłużającego wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie, Dz. Urz. UE L 349/57 z 12.12.2006 r.
 20. Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/2/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie, Dz. Urz. UE L 365/88 z 21.12.2006 r
 21. Lack of EU Solidarity Jeopardizes Kosovo Independence, http://www.atlanticcommunity. org, 10.02.2010
 22. N. K. Gvosdev, Will Kosovo End the Transatlantic Honeymoon?, http://www.atlantic-community.org, 10.02.2010
 23. Art. 1 Decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/2/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczącej mianowania szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa), 2007/888/WPZiB, Dz. Urz. L 346 / 29 z 29.12.2007
 24. France, Germany and UK to Recognize Kosowo, http://www.spiegel.de; World Reaction Split on Kosovo Independence, http://www.spiegel.de, 10.02.2010
 25. Kosovo Is not Independent, It Is an EU Protectorate’, Interview with Balkans Expert Dusan Reljic, http://www.spiegel.de, 10.02.2010
 26. M. Tosic, Kosovan consequences, http://www.guardian.co.uk, 10.02.2010
 27. M. Tran, J. Orr, US and EU powers to recognise Kosovan statehood, http://guardian.co.uk;
 28. I. Traynor, Spain exposes EU split as US leads recognition, http://www.guardian.co.uk, 10.02.2010
 29. Ł. Kobeszko, Serbia-Kosowo/Belgrad nie chce rekompensaty za niepodległość
 30. Kosowa, http://www.psz.pl, 10.02.2010
 31. I. Traynor, Questions remain over EU’s role, http://www.guardian.co.uk, 10.02.2010.
 32. EU Kosovo mission up in the air, 18.04.2008, http://www.euractiv.com, 10.02.2010.
 33. A. N. Roy, Is Kosovo the End of Europe?, http://www.mainstreamweekly.net, 10.02.2010
 34. I. Traynor, Questions remain over EU’s role, http://www.guardian.co.uk, 10.02.2010.
 35. Flags are not enough, http://www.guardian.co.uk, 10.02.2010
 36. Serbia Divided on Approach to EU, http://www.spiegel.de, 10.02.2010
 37. Balkan Nations Recognize Independent Kosowo, http://www.spiegel.com, 10.02.2010.
 38. W. Petritsch, Next step for Kosovo?, http://www.guardian.co.uk, 10.02.2010