Czy Europa umiera - nasz głos w dyskusji

Main Article Content

Mikołaj Tomaszyk
Jacek Raubo

Abstrakt

The authors of the article discuss selected shortcomings of European integration, concentrating on such problems as a future vision of Europe, its position in international and global relations, as well as the process of building common security structures. The article is based on the assumption that Europe needs to rethink and openly analyze its problems that have arisen in the 21st century

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tomaszyk, M., & Raubo, J. (2018). Czy Europa umiera - nasz głos w dyskusji. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (1), 89-105. https://doi.org/10.14746/r.2010.1.6
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Mikołaj Tomaszyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– absolwent politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, specjalizacje: administracja samorządowa i integracja międzynarodowa. Doktorant na tym wydziale w Pracowni Badań nad Integracją Europejską. Członek zarządu Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, członek grupy konwersatoryjnej „Prawo i polityka Unii Europejskiej”. Główny wykonawca grantów Komisji Europejskiej związanych m.in. z problematyką korupcji w państwach UE, deficytem demokracji w UE, kwestiami polityki społecznej. Współzałożyciel Poznańskiego Ośrodka Myśli Europejskiej. Zainteresowania naukowe związane z przyszłym kształtem Unii Europejskiej, obywatelskim wymiarem procesu integracji europejskiej, transformacją ustrojową w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

Jacek Raubo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– absolwent politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu; specjalizacja stosunki międzynarodowe. Doktorant na tym wydziale w Zakładzie Systemów Politycznych. Zainteresowania naukowe związane z stosunkami międzynarodowymi, konfliktami zbrojnymi po 1945 r., obronnością i bezpieczeństwem, systemem politycznym Stanów Zjednoczonych.