Czy to koniec zawodów prawniczych w Europie - przykład Polski

Main Article Content

Paweł Antkowiak

Abstrakt

The subject of this article is access to legal services in Europe, demonstrated on the basis of Polish solutions in the field. The legal professions operate as corporations called professional self-government. The theoretical assumptions behind professional self-government is that it guarantees high ethical and professional standards, as well as balance between free professional practice and the quality of services provided. Its existence and operation is therefore an integral part of the democratic rule of law.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Antkowiak, P. (2018). Czy to koniec zawodów prawniczych w Europie - przykład Polski. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (1), 167-180. https://doi.org/10.14746/r.2010.1.11
Dział
Artykuły
Biogram autora

Paweł Antkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego, polityką regionalną Unii Europejskiej, a także wpływem nowoczesnej technologii na procesy demokratyczne.

Bibliografia

 1. Raport o dostępności pomocy prawnej w Polsce, http://adwokatura.pl/newsletter/gfx/File/001/DANE.pdf, 15.02.2010
 2. J. Jacyszyn, Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004
 3. M. Szydło, Nabywanie uprawnień do wykonywania wolnych zawodów, „Państwo i Prawo” 2002, z. 7
 4. M. Cherka, Decentralizacja – czy „reaktywacja” pojęcia jest groźna?, „Studia Iuridica” 2004, t. XLIII
 5. R. Kmieciak, Formy organizacyjne samorządu w III Rzeczypospolitej, [w:] Polska w XX wieku. Politologiczna charakterystyka dokonań i perspektyw rozwoju, red R. Kmieciak, Poznań 2000
 6. A. Lemiszowska, Społeczna misja samorządu zawodowego, [w:] Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie, red. M. Kwiatkowski, „Rocznik Lubuski” 2003, t. XXIX
 7. R. Kmieciak, Ustrój i zadania samorządu zawodowego, [w:] Samorząd w Polsce–istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2008
 8. R. Kmieciak, Asymetria w rozwoju samorząd zawodowego i gospodarczego w Polsce, [w:] Spór o samorząd gospodarczy w Polsce, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2005
 9. S. Bułajewski, Samorządy zawodowe i gospodarcze jako samorządy specjalne, [w:] Wolność zrzeszania się w Polsce, red. M. Chmaj, Warszawa 2008
 10. M. A. Waligórski, S. Pawłowski, Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce, Poznań 2005
 11. M. Rutkowska, Samorządy zawodowe w okresie transformacji w Polsce, Wrocław 2004
 12. K. Radziwił, Nie ma barier w dostępie do zawodu lekarza, „Rzeczpospolita” 28.06.2007
 13. Stanowisko samorządu radców prawnych w sprawie poszerzenia dostępu do zawodu i likwidacji egzaminu wstępnego na aplikację, http://www.edukacjaprawnicza. pl/images/files/stanowiskokrrpwsprawieaplikacjiradcow skiej.doc, 15.02.2010
 14. D. Frey, T. Pietryga, Przeciw korporacjom, „Rzeczpospolita” 12.01.2009
 15. E. Stawicka, Droga do zawodu solicytora w Irlandii, „Palestra” 2003, nr 11/12