Język wypowiedzi publicznych Jarosława Kaczyńskiego w latach 2007-2010

Main Article Content

Agnieszka Jakubowska

Abstrakt

This paper discusses Jarosław Kaczyński’s public utterances from 2007 to 2010. It explains the typical features of a language, political language and the language of opposition. J. Kaczyński’s political language was the language of a leading oppositionist. Populism, performative speech, thematic persistence, labeling, verbosity, prolixity, rhetorical tricks, neologisms, sense of efficacy, arbitrary description of reality are all the examples of his public utterances. The statesman denied many elements of Polish political system However, the democratic foundations of the III RP as well as the legitimacy of PO-PSL coalition were not questioned.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jakubowska, A. (2018). Język wypowiedzi publicznych Jarosława Kaczyńskiego w latach 2007-2010. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (3), 127-140. https://doi.org/10.14746/r.2011.3.08
Dział
Artykuły
Biogram autora

Agnieszka Jakubowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– studentka I roku studiów II stopnia na kierunku politologia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Interesuje się środkami masowego przekazu, metodami i środkami wywierania wpływu społecznego oraz językiem polityki, w szczególności jego wpływem na zachowania wyborcze.

Bibliografia

 1. Sejm RP, notka biograficzna Jarosława Kaczyńskiego, http://sejm.gov.pl/poslowie/posel6/137.htm, 10.04.2011 r., Jarosław Kaczyński, notka biograficzna Jarosława Kaczyńskiego, http://www.jaroslawkaczyn ski.com.pl/, 10.04.2011 r.
 2. A. Blinkiewicz, Rok Jarosława – Człowiek Roku 2005, „Wprost”, http://www.wprost.pl/ar/85838/Rok-Jaroslawa-Czlowiek-Roku-2005/, 10.04.2011 r.
 3. A. Sarzyńska, Rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim, http://www.pis.org.pl/article.php?id=2182, 29.06.2010 r.
 4. Z. Blok, Teoria polityki, Poznań 1999
 5. E. Benveniste, Struktura języka i struktura społeczeństwa, [w:] Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Warszawa 1980
 6. B. Walczak, Co to jest język polityki, [w:] Język i kultura t. XI: Język polityki i współczesna kultura polityczna, red. J. Anusiewicz, B. Siciński, Wrocław 1994
 7. P. Worobiec, Leksykalny kod polityczny-językowy: Obraz wroga, [w]: Język – komunikacja, red. K. Kleszcza, M. Krzempek, Opole 2008
 8. J. Bralczyk, Perswazja w tekstach politycznych. Wprowadzenie do dyskusji, [w]: Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Poznań 2003
 9. J. Bralczyk, Język polityki i polityków, [w]: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. J. Miodek, Wrocław 1996
 10. M. Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe, Kraków 2009
 11. W. Pisarek, O mediacji i języku, Kraków 2007, s. 356-368; A. Bihr, Nowomowa neoliberalna, Warszawa 2008
 12. M. Karwat, Perswazja w tekstach politycznych-spojrzenie politologa, [w]: Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Poznań 2003
 13. I. Kamińska-Szmaj, Słowa na wolności. Język polityki po 1989 roku, wypowiedzi, dowcip polityczny, słownik inwektyw, Wrocław 2001
 14. Prezes PiS: ustawa o „pomostówkach” to bubel prawny i społeczny, http://www.pis.org. pl/article.php?id=14022, 11.05.2010 r.;
 15. Szef PiS: nie pomożemy w upadku hazardowej komisji śledczej, http://www.pis.org.pl/article.php?id=16556, 11.05.2010 r.
 16. II Kongres Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, http://www.pis.org. pl/article. php?id=14332, 11.05.2010 r.
 17. Jarosław Kaczyński: Polska wymaga oczyszczenia i skończenia z układami, http://www.pis.org.pl/article.php?id=1574, data odczytu: 10.05.2010 r.; „SLD prowadzi politykę renomenklaturyzacji Polski” (6.11.2002 r.)
 18. Jarosław Kaczyński: SLD prowadzi politykę renomenklaturyzacji Polski, http://www.pis.org.pl/article.php?id=1474, 17.10.2010 r.
 19. Wypowiedź z 4.09.2008 r., Rozmowa M. Mądrzejewskiego z Jarosławem Kaczyńskim w „Sygnałach Dnia”, http://www.pis.org.pl/article.php?id=13250, 11.05.2010 r.
 20. M. Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe, Kraków 2009
 21. Rozmowa J. Karnowskiego z Jarosławem Kaczyńskim w „Sygnałach Dnia”, http://www.pis.org.pl/article.php?id=13354, 11.05.2010 r.
 22. Jarosław Kaczyński: chcemy być życzliwi, ale opozycja musi być krytyczna, http://www.pis.org.pl/article.php?id=10922, 11.05.2010 r.
 23. Jarosław Kaczyński: usunięcie Kamińskiego jak przyznanie się do winy, http://www.pis.org.pl/article.php?id=15939, 11. 05. 2010 r.
 24. J. Bralczyk, O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Warszawa 2003
 25. Rozmowa H. Szrubarza z Jarosławem Kaczyńskim w „Sygnałach Dnia”, http://www.pis.org.pl/article.php?id=15817, 11.05.2010 r.
 26. Jarosław Kaczyński: „Landyzacja” Polski tylnymi drzwiami, „Gazeta Wyborcza Bydgoszcz”, http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,5246882.html, 17.10.2010
 27. M. Głowiński, Pisomowa czyli o wolnoamerykance językowej, „Polityka. Niezbędnik inteligenta” 2006, nr 50
 28. E. Pieciul-Karmińska, Językowe nadużycia. Słowa jak arszenik, „Polityka”, http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/niezbednikinteligenta/216106,1,jezykowe-naduzycia.read, 11.05.2010 r.
 29. II Kongres Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie (31.01.2009 r.), http://www.pis.org.pl/multi media.php?st=120#, 11.05.2010 r.; II
 30. Jarosław Kaczyński: kilkunastu europosłów PiS byłoby sukcesem, http://www.pis.org.pl/ article.php?id=14350, 11.05.2010 r.
 31. Jarosław Kaczyński dla PAP: będę troszkę inny, http://www.pis.org.pl/article.php?id=16927, 11.05.2010r.
 32. Wypowiedź z 8.10.2007 r., Premier do kobiet: jesteśmy partią nowoczesnego konserwatyzmu, http://www.pis.org.pl/article.php?id=10163, 11.05.2010 r.
 33. Wypowiedź z 10.10.2009 r., Prezes PiS: kolejna afera świadczy o kryzysie państwa, http://www.pis.org.pl/article.php?id=15998; 28.06.2010 r.