Patrioci krytyczni kontra mitomani. Walka o politykę historyczną w obliczu Grossa

Main Article Content

Agnieszka Misiewicz

Abstrakt

Patriotism is one of the concepts that cannot be easily interpreted. It can be seen at least two models of patriotism - „critical”, which draws attention also to the shameful experience and „conservative”, associated with the myth of proud and suffering of the Polish nation, connected also with a specific historical policy. Visible manifestation of these extreme camps are public debates on the publications of J. T. Gross, showing the Poles as perpetrators of suffering and death of many Jews.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Misiewicz, A. (2018). Patrioci krytyczni kontra mitomani. Walka o politykę historyczną w obliczu Grossa. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (3), 187-197. https://doi.org/10.14746/r.2011.3.11
Dział
Artykuły
Biogram autora

Agnieszka Misiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- studentka I roku politologii studiów II stopnia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Interesuje się związkami polityki z innymi dziedzinami życia i nauki – kulturą (szczególnie teatrem), historią (polityka pamięci), socjologią czy psychologią.

Bibliografia

 1. J. Szacki, O narodzie i nacjonalizmie, „Znak” 1997, nr 3
 2. J. J. Lipski, Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy [w:] Ile ojczyzn? Ile patriotyzmów?, red. M. Syska, Warszawa 2007
 3. J. Kurski, Kicz patriotyczny, „Gazeta Wyborcza” z dnia 6 stycznia 2006 roku, wywiad ukazał się także w książce Roberta Traby Historia – przestrzeń dialogu, Warszawa 2006,
 4. L. Nijakowski, Polska polityka pamięci, Warszawa 2008
 5. A. Wolff-Powęska, Polskie spory o historię i pamięć, „Przegląd Zachodni”, 2007, nr 1.
 6. A. Smolar, Władza i geografia pamięci, [w:] Pamięć. Wyzwanie dla nowoczesnej Europy, red. R. Traba, Olsztyn 2008
 7. B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006
 8. M. Bilewicz, Nie tylko o „Strachu”. Psychologia potocznego rozumienia historii, „Zagłada Żydów. Studia i materiały” 2008, nr 4,
 9. S. Sierakowski, Chcemy innej historii, „Gazeta Wyborcza” z dnia 11 czerwca 2003
 10. L. Nijakowski, Polska polityka pamięci, Warszawa 2008
 11. M. Adamczyk-Garbowska, H. Duda, Terminy Holokaust, Zagłada i Szoa oraz ich konotacje leksykalno – kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. K. Pilarczyk, t. 3, Kraków 2003
 12. J. Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, „Tygodnik Powszechny” 1987
 13. P. Forecki, Spór o Jedwabne. Analiza debaty publicznej, Poznań 2008
 14. J. T. Gross, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000,
 15. jak bratem, a jak katem, dyskusja w 60. rocznicę pogromu kieleckiego z udziałem B. Weigl, M. Kofty, S. Kapralskiego, A. Żbikowskiego, M. Bilewicza i B. Białka, „Charaktery” 2006, nr 7
 16. A. Wójcik, Dyskusja Strachem podszyta, „Charaktery”, 2008, nr 4
 17. J. T. Gross, I. Grudzińska-Gross, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów, Kraków 2011
 18. Wpis na blogu ks. T. Isakowicza-Zaleskiego z 1 lutego 2011 r., Maszynopis Grossa krąży po Krakowie, http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=3748 14.03.2011 r
 19. D. Gawin, O pożytkach i szkodliwości historycznego rewizjonizmu, „Przegląd Polityczny” 2006, nr 75,