„Tygodnik Powszechny” według Romana Graczyka

Main Article Content

Filip Biały

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Fronty wojny
Biogram autora

Filip Biały, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– doktorant w Zakładzie Metodologii Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Współzałożyciel Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: metodologiczne i filozoficzne podstawy myśli politycznej i teorii polityki.

Referencje

  1. E. Łosińska, „Tygodnik Powszechny” a SB – kłopot z książką, „Rzeczpospolita” z dnia 17 grudnia 2010 r
  2. Ocena „Tygodnika Powszechnego” za rok 1963 (od nr 1 do 50)
  3. W. Pięciak, Strategie Mieczysława Pszona, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 10
  4. Polacy i Niemcy pół wieku później. Księga pamiątkowa dla Mieczysława Pszona, red. W. Pięciak, Kraków 1996
  5. M. Pera Tygodnik Powszechny”: w poszukiwaniu mądrości, „Refleksje” 2010, nr 2,
  6. R. A. Ziemkiewicz, Meandry realizmu, „Rzeczpospolita” z dnia 5-6 marca 2011
  7. A. Romanowski, Wielkość i upadek „Tygodnika Powszechnego”, „Gazeta Wyborcza” z dnia 2-3 kwietnia 2011
  8. A. Paczkowski, Archiwa aparatu bezpieczeństwa PRL jako źródło: co już zrobiono, co można zbadać, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 1