„Tygodnik Powszechny” według Romana Graczyka

Main Article Content

Filip Biały

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Biały, F. (2018). „Tygodnik Powszechny” według Romana Graczyka. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (3), 233-238. https://doi.org/10.14746/r.2011.3.16
Dział
Recenzje
Biogram autora

Filip Biały, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– doktorant w Zakładzie Metodologii Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Współzałożyciel Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: metodologiczne i filozoficzne podstawy myśli politycznej i teorii polityki.

Bibliografia

  1. E. Łosińska, „Tygodnik Powszechny” a SB – kłopot z książką, „Rzeczpospolita” z dnia 17 grudnia 2010 r
  2. Ocena „Tygodnika Powszechnego” za rok 1963 (od nr 1 do 50)
  3. W. Pięciak, Strategie Mieczysława Pszona, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 10
  4. Polacy i Niemcy pół wieku później. Księga pamiątkowa dla Mieczysława Pszona, red. W. Pięciak, Kraków 1996
  5. M. Pera Tygodnik Powszechny”: w poszukiwaniu mądrości, „Refleksje” 2010, nr 2,
  6. R. A. Ziemkiewicz, Meandry realizmu, „Rzeczpospolita” z dnia 5-6 marca 2011
  7. A. Romanowski, Wielkość i upadek „Tygodnika Powszechnego”, „Gazeta Wyborcza” z dnia 2-3 kwietnia 2011
  8. A. Paczkowski, Archiwa aparatu bezpieczeństwa PRL jako źródło: co już zrobiono, co można zbadać, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 1