Pressto.

Nagłowek strony

Wojna polsko-polska a kryzys postindustrialny

Jacek Mazurczak

DOI: https://doi.org/10.14746/r.2011.3.02

Abstrakt


The author presents the Polish – Polish war issue by using the post-industrial crisis theory. He concentrates on the A. Toffler’s theory of the Second and Third Wave and on the term of Superfight. According to the author, the two sides of Polish – Polish war are the supporters of both the Second Wave and the Liquid Modernity. Polish – Polish war will be increasing while supporters of the Liquid Modernity accept the ideas accurate for the Third Wave.

Pełny tekst:

Bibliografia


M. Majewski, P. Reszka, Wojna polsko-polska, „Dziennik Polska-Europa-Świat” z dnia 18 lipca 2008

Nie zmieniam oceny Jaruzelskiego, Wiadomości, http://www.tvn24.pl/-1,1685998,0,1,komorowski-nie-zmieniam-oceny-jaruzelskiego,wiadomosc.htm, 13.03.2011 r.

K. Wielecki, Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu, Warszawa 2003

A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997

http://www.tvn24.pl/-1,1668615,0,1,akcja-krzyz-pod-palacem-cyrk-udal-sie,wiadomo sc.html, 30.03.2011 r.

B. Puzio-Wacławik, Przeobrażenia trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce, na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, [w:] Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińskiej, Szczecin 2007

Prezes PiS (nie) odpowiedział Małyszowi, http://www.tvn24.pl/1,1696658,druk.html, 30.03.2011 r

Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006

Zob. Projekt Prawa i Sprawiedliwości. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.pis.org.pl/download.php?g=mmedia&f=konstytucja_2010.pdf, 28.03.2011 r.

Treść 2. posiedzenia Sejmu (Obrady w dniu 10 listopada 2005 r.), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej kadencja V, Warszawa 2005

J. Lichocka, Dorn: krytykuje nas rojowisko histeryków, „Dziennik Polska-Europa-Świat” z dnia 26-27 sierpnia 200

Sprawozdanie Stenograficzne z 10 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 lutego 2006 r. (trzeci dzień obrad), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej kadencja V, Warszawa 2006

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018