Wojna polsko-polska a kryzys postindustrialny

Main Article Content

Jacek Mazurczak

Abstrakt

The author presents the Polish – Polish war issue by using the post-industrial crisis theory. He concentrates on the A. Toffler’s theory of the Second and Third Wave and on the term of Superfight. According to the author, the two sides of Polish – Polish war are the supporters of both the Second Wave and the Liquid Modernity. Polish – Polish war will be increasing while supporters of the Liquid Modernity accept the ideas accurate for the Third Wave.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mazurczak, J. (2018). Wojna polsko-polska a kryzys postindustrialny. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (3), 11-25. https://doi.org/10.14746/r.2011.3.02
Dział
Artykuły
Biogram autora

Jacek Mazurczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– absolwent politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz student europeistyki w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień związanych z kryzysem postindustrialnym, organizacjami pozarządowymi w stosunkach międzynarodowych, prawami człowieka drugiej generacji oraz polityką Unii Europejskiej wobec krajów rozwijających się.

Bibliografia

 1. M. Majewski, P. Reszka, Wojna polsko-polska, „Dziennik Polska-Europa-Świat” z dnia 18 lipca 2008
 2. Nie zmieniam oceny Jaruzelskiego, Wiadomości, http://www.tvn24.pl/-1,1685998,0,1,komorowski-nie-zmieniam-oceny-jaruzelskiego,wiadomosc.htm, 13.03.2011 r.
 3. K. Wielecki, Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu, Warszawa 2003
 4. A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997
 5. http://www.tvn24.pl/-1,1668615,0,1,akcja-krzyz-pod-palacem-cyrk-udal-sie,wiadomo sc.html, 30.03.2011 r.
 6. B. Puzio-Wacławik, Przeobrażenia trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce, na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, [w:] Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińskiej, Szczecin 2007
 7. Prezes PiS (nie) odpowiedział Małyszowi, http://www.tvn24.pl/1,1696658,druk.html, 30.03.2011 r
 8. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006
 9. Zob. Projekt Prawa i Sprawiedliwości. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.pis.org.pl/download.php?g=mmedia&f=konstytucja_2010.pdf, 28.03.2011 r.
 10. Treść 2. posiedzenia Sejmu (Obrady w dniu 10 listopada 2005 r.), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej kadencja V, Warszawa 2005
 11. J. Lichocka, Dorn: krytykuje nas rojowisko histeryków, „Dziennik Polska-Europa-Świat” z dnia 26-27 sierpnia 200
 12. Sprawozdanie Stenograficzne z 10 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 lutego 2006 r. (trzeci dzień obrad), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej kadencja V, Warszawa 2006