Wpływ paranoi politycznej na dyskurs publiczny w Polsce

Main Article Content

Jakub Jakubowski

Abstrakt

The transition of the Polish political system has had a significant influence on the shape of public discourse. Undoubtedly, politicians’ and society members’ disposition to paranoid behaviour is the reason of public debate`s exacerbation and deep conflict between conservatives and liberals. The abundance of political changes, breakthrough circumstances and crisis situations in the last few years have fuelled this trend. In fact, the influence of political paranoia on Polish discourse seems to be destabilised and it provokes a question: how to make debate more substantive and rational?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jakubowski, J. (2018). Wpływ paranoi politycznej na dyskurs publiczny w Polsce. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (3), 27-42. https://doi.org/10.14746/r.2011.3.03
Dział
Artykuły
Biogram autora

Jakub Jakubowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– studentka I roku studiów II stopnia na kierunku politologia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Interesuje się środkami masowego przekazu, metodami i środkami wywierania wpływu społecznego oraz językiem polityki, w szczególności jego wpływem na zachowania wyborcze.

Bibliografia

 1. M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji: podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2001
 2. W. Ziętara, Wybory parlamentarne i prezydenckie w Polsce w 2005 roku w świetle współczesnych doktryn politycznych. Wybrane problemy i perspektywy, [w:] Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Toruń 2007
 3. Wyniki wyborów do Sejmu RP z dnia 21.10.2007 r., http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/ index.htm, 01.03.2011 r.
 4. A. Szostkiewicz, Kościół upolityczniony, kościół walczący. Linia Michalika, „Polityka”, http://www.polityka. pl/kraj/analizy/1508276,1,kosciol-upolityczniony-kosciol-walczacy.read, 01.03.2011 r.
 5. K. Korzeniowski, Polska paranoja polityczna. Źródła, mechanizmy i konsekwencje spiskowego myślenia o polityce, Warszawa 2010
 6. A. Grzywa, Magiczna wizja świata, Warszawa 2010
 7. A. M. Colman, Słownik psychologii, Warszawa 2009
 8. A. S. Reber, E. S. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2008
 9. R. Robin, J. Post, Paranoja polityczna. Psychologia nienawiści, Warszawa 1999
 10. A. Jakubik, Zaburzenia osobowości, Warszawa 2003
 11. P. Blaneyii, Paranoid conditions, [w:] Oxford textbook of psychopathology, red. T. Millon, R. Blaney, P. Davis, Oxford 1999
 12. A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy: używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Warszawa 2005
 13. K. Skarżyńska, Psychologia polityczna, Poznań 1999
 14. G. Górny, Premier milczał, „Gazeta Wyborcza” z dnia 13 listopada 1990
 15. W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006
 16. W. Achmatowicz, P. Krzemień, Wyprzedaż polskiej ziemi – tragedia narodowa, http://www.naszawitryna.pl/ksiazki_19.html, 01.03.2011 r.
 17. P. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 2006,
 18. E. Stankiewicz, J. Pospieszalski, Solidarni 2010, 2010
 19. K. Mannheim, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, Warszawa 1974