O wielość narracji, za pluralizm relacji

Main Article Content

Joanna Kałużna

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kałużna, J. (2018). O wielość narracji, za pluralizm relacji. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (3), 251-255. https://doi.org/10.14746/r.2011.3.18
Dział
Recenzje
Biogram autora

Joanna Kałużna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– studentka V roku politologii oraz II roku stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współorganizatorka międzywydziałowej konferencji „Płeć. Polityka. Wybory” oraz ogólnopolskiej konferencji „Przestrzeń publiczna, przestrzeń prywatna, przestrzeń kobieca”. Współzałożycielka Koła Naukowego Studiów Genderowych. Swoją działalność naukową skupia na problematyce polskiej drogi do transformacji systemowej oraz na zagadnieniu pamięci upowszechnionej wobec okresu Polski Ludowej.