Polityka niepamięci

Main Article Content

Łukasz Dulęba

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dulęba, Łukasz. (2018). Polityka niepamięci. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (3), 227-232. https://doi.org/10.14746/r.2011.3.15
Dział
Artykuły
Biogram autora

Łukasz Dulęba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zainteresowania naukowe: filozofia i myśl polityczna.

Bibliografia

 1. P. Forecki, Od «Shoah» do «Strachu». Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Poznań 2010
 2. M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm, Nacjonalistyczna legitymizacja komunistycznej władzy w Polsce, Warszawa 2001.
 3. R. Modras, Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-1939, Kraków 2004
 4. D. Pałka, Kościół katolicki wobec Żydów w Polce międzywojennej, Kraków 2006
 5. A Paczkowski, Żydzi w UB. Próba weryfikacji stereotypu, [w:] Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001
 6. K. Kersten, Polacy, Żydzi, Komunizm. Anatomia półprawd 1939-1968, Warszawa 1992
 7. A. Lustiger, Czerwona księga. Stalin i Żydzi. Tragiczna historia Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego i radzieckich Żydów, Warszawa 2004
 8. J. Bauman, Nigdzie na ziemi. Powroty. Opowiadania, Łódź 2011
 9. E. Śliwiński, Biedny chrześcijanin patrzy na getto, „Więź” 1972 nr 4
 10. S. Wilkanowicz, Antysemityzm, patriotyzm, chrześcijaństwo, „Znak” 1983 nr 2-3
 11. 15 J. J. Lipski, Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy. Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków, [w:] ,Przeciw antysemityzmowi 1939-2009, red. A. Michnik, Kraków 2010
 12. J. T. Gross, The Fear: Anti-Semitism in Poland after Auschtwitz. An Essay in Historical Imterpretation, Princeton and Oxford 2006
 13. A. Wolff-Powęska, Państwo precz od historii, „Gazeta Wyborcza” 3-4 czerwca 2006
 14. „Przegląd Polityczny” 2010, nr 102