Etyczny bunt w reżimie demokratycznym

Main Article Content

Michał Baluch

Abstrakt

After twenty years of a democratic regime in Poland, one can see its condition. There are three categories of a riot - “the narrowest”, “narrow” and “wide”. The articele presents the examples of each type and the cause of their existence. Sometimes it results from the fasion or the reality is somehow changed. These changes may be fragmentary or they may affect the whole society. The article discusses this differentiation. To become a rebel, many obstacles must be overcome.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Baluch, M. (2018). Etyczny bunt w reżimie demokratycznym. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (3), 199-213. https://doi.org/10.14746/r.2011.3.13
Dział
Artykuły
Biogram autora

Michał Baluch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– student I roku politologii studiów II stopnia na WNPiD UAM, przedstawiciel Koła Naukowego Psychologii Polityki, autor kilku artykułów naukowych, w których omówione zostały zagadnienia związane z m. in. obecnością stereotypów w języku, kampaniami negatywnymi, a także z pamięcią zbiorową.

Bibliografia

 1. Leksykon politologii wraz z aneksem reforma samorządowa w Polsce, partie, parlament, wybory(1989-1997), red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1999
 2. P. Rudnicki, Oblicza buntu w biografiach kontestatorów. Refleksyjność – wyzwalające uczenie się – zmiana, Wrocław 2009
 3. Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2008
 4. E. Modzelewski, Etyka a polityka, Warszawa 2006
 5. J.A. Majcherek, Demokracja, przygodność, relatywizm, [w:] Etyka i polityka, red. D. Probucka, Kraków 2005
 6. K. Jankowski, Hipisi. W poszukiwaniu ziemi obiecanej, Warszawa 2003
 7. M. Osa, Sieci opozycji w PRL, [w:] Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, red. K. Gorlach, P.H. Mooney, Warszawa 2008
 8. R.E. Franken, Psychologia motywacji, Gdańsk 2005
 9. J. Kozielecki, Transgresjai kultura, Warszawa 1997
 10. E. Fromm, Niech stanie się człowiek. Z psychologii etyki, Warszawa-Wrocław 2000
 11. D. Doliński, Techniki wpływu społecznego, Warszawa 2005
 12. S. Kowalik, Rozwój społeczny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, red. B. Harwas-Trempała, J. Trempała, Warszawa 2002
 13. K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005
 14. P. Pawełczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2003
 15. Wałęsa w podręczniku IPN. „Będą tę książkę niszczyć”., http://www.tvn24.pl/0,1683891,0,1,walesa-w-podreczniku-ipn-beda-te-ksiazke-niszczyc,polska_i_swiat.html, 27.11.2010 r.
 16. B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2004
 17. H. Arendt, O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, Warszawa 1998
 18. J. Kozielecki, Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko, Warszawa 2004
 19. E. Noelle-Neumann, Spirala milczenia. Opinia publiczna – nasza skóra społeczna, Poznań 2004