Korelacje pomiędzy ideologią „trzeciej drogi” a redefinicją konfliktu w polskim życiu politycznym

Main Article Content

Michał Niebylski

Abstrakt

The aim of this article is to study the philosophical, ideological and political roots of the Third Way concept. The analysis of these aspects should capture the genuine sources of the new faces of European social democracy and prove the thesis that this model is influential in West Europe as well as in Poland. The article asks the question: is the Third Way a political ideology with its own distinctive ‘core’, a loose fusion of different ideologies, or a strategy within an ideological tradition? Moreover, the article is an attempt to examine on what level the formula of the Third Way assume ‘going out’ of the disputes between the left and the right. Finally, the paper examines the correlation between politics of Third Way and the redefinition of political conflict in the Poland after 1989.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Niebylski, M. (2018). Korelacje pomiędzy ideologią „trzeciej drogi” a redefinicją konfliktu w polskim życiu politycznym. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (3), 43-59. https://doi.org/10.14746/r.2011.3.04
Dział
Artykuły
Biogram autora

Michał Niebylski, Uniwersytet Opolski

– doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują myśl polityczną, współczesne doktryny polityczne oraz filozofię polityki. W wolnych chwilach poświęca czas intrygującym powieściom kryminalnym. Od niedawna interesuje się motywem antyutopii w literaturze i filmie.

Bibliografia

 1. E. Abrams, Is there a „Third Way”?, „Commentary” 1999, nr 4
 2. A. Heywood, Ideologie polityczne, Warszawa 2007
 3. A. Giddens, Trzecia droga: odnowa socjaldemokracji, Warszawa 1999
 4. N. Bobbio, Prawica i lewica, Kraków 1996
 5. A. Giddens, Poza lewicą i prawicą, Poznań 2001
 6. A. Callinicos, Against the Third Way, Cambridge 2001
 7. Ch. Mouffe, Paradoks demokracji, Wrocław 2005
 8. Ch. Grover, The third way: a compromise of the Left? New Labour, the Independent Labour Party and making work pay, „The Policy Press” 2009, nr 37
 9. D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1998
 10. D. Bell, The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, New York 2000
 11. J. Le Grand, The Third Way Begins with CORA, „New Statesman” z dnia 6 marca 1998
 12. M. Powell, New Labour and the third way in the British welfare state: a new and distinctive approach?, „Critical Social Polity” 2000, nr 20
 13. R. McKibbon, Very Old Labour, „London Review of Books” z 3 kwietnia 1997
 14. K. Zuba, „Trzecia droga” po 10 latach z perspektywy brytyjskiej i polskiej. Ślepa uliczka czy wyjście ewakuacyjne?, „Studia Polityczne” 2010, nr 26
 15. J. J. Wiatr, Socjaldemokracja wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2000
 16. M. Szyszkowska, Lewicowość w XX wieku, Warszawa 2004
 17. L. Rubisz, Lewica versus prawica. Teoretyczne interpretacje podziału i jego inlewistytucjonalizacja w Polsce, [w:] Idee – instytucje – demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej, red. L. Rubisz, Toruń 2006
 18. W. Wojtasik, Stamtąd do wieczności. Ewolucja programowa SLD 1991–2006, [w:] Polska lewica u progu XXI wieku, red. Ł. Tomczak, Warszawa 2008
 19. J. Hardy, Nowy polski kapitalizm, Warszawa 2010
 20. Arystoteles, Polityka, Wrocław 2005
 21. B. Michalak, Czy grozi nam depolityzacja polityki? Rozważania na temat wizji postpolitycznej, „Studia Polityczne” 2010, nr 25
 22. M. Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004
 23. M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2003
 24. Wywiad z Januszem Lewandowskim, Prawdziwa modernizacja zacznie się, gdy zdobędziemy Pałac, „Tygodnik Idei Europa” 2009, nr 266
 25. CBOS, O agresji w polskim życiu politycznym, listopad 2010, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_156_10.PDF.
 26. D. Ost, Klęska „Solidarności”, Warszawa 2007