„Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita” wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie ustawy lustracyjnej (analiza porównawcza)

Main Article Content

Paulina Jęczmionka

Abstrakt

The article deals with a problem of vetting in the press discourse taken “Gazeta Wyborcza” and “Rzeczpospolita” as an example. There is an attempt to present oppositional attitudes of both titles against each other. All the articles about a vetting problem a week before and after May 11, 2007 were analyzed. Some questions had also been asked. Was the sentence similarly commented by both newspapers and Why was it commented in a particular way? After the analysis, the hypothesis was confirmed. That is, the comments on the sentence were opposite and unbalanced. It was because of different newspapers’ programme lines. It was ascertained that “Gazeta Wyborcza” was against the vetting whereas “Rzeczpospolita” supported it.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jęczmionka, P. (2018). „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita” wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie ustawy lustracyjnej (analiza porównawcza). Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (3), 157-183. https://doi.org/10.14746/r.2011.3.10
Dział
Artykuły
Biogram autora

Paulina Jęczmionka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– studentka I roku studiów II stopnia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, kierunek: politologia, specjalność: reklama i promocja. Tytuł Paulina Jęczmionka licencjata politologii (specjalność: dziennikarstwo) uzyskała w 2010 roku. Interesuje się problematyką mediów masowych, komunikowania politycznego, teorią dziennikarstwa oraz językiem mediów i ich rolą w kształtowaniu świadomości politycznej.

Bibliografia

 1. P. Grzelak, Wojna o lustrację, Warszawa 2005, s. 7, za: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1995
 2. B. Banaszkiewicz, Rozrachunek z przeszłością komunistyczną w polskim ustawodawstwie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Ius et Lex” 2003, nr 1
 3. J. Woleński, Lustracja jako zwierciadło, Kraków 2007
 4. A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków 2007
 5. Wzrosła sprzedaż jedynie „Dziennika Gazety Prawnej”, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wzrosla-sprzedaz-jedynie-dziennika-gazety-prawnej, 17.05.2010 r
 6. P. Śpiewak, Problem lustracji w dyskursie prasowym po 1989 r., [w:] Retoryka i polityka, red. M. Czyżewski, Warszawa 2010
 7. J. Żakowski, Nasze cierpienia w lustracyjnym piekle, Rzeczpospolita z dnia 18 maja 2007
 8. A. Michnik, Adam Michnik: otwórzmy teczki, Gazeta Wyborcza z dnia 14 maja 2007
 9. M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001
 10. M. Szulczewski, Informacja. Publicystyka, [w]: Teoria i praktyka dziennikarstwa, red. B. Golka, Warszawa 1964
 11. M. Czech, Trybunał obronił demokrację, Gazeta Wyborcza z dnia 12 maja 2007
 12. M. Bosacki, Premier i stu agentów, Gazeta Wyborcza z dnia 15 maja 2007
 13. A. Romaszewska, Ratujmy z lustracji, co się da, Rzeczpospolita z dnia 16 maja 2007
 14. B. Wildstein, Zwycięstwo antylustracyjnego frontu, Rzeczpospolita z dnia 14 maja 2007
 15. P. Semka, Polityka puka do bram Trybunału, Rzeczpospolita z dnia 11 maja 2007
 16. B. Wildstein, Demokracja według europejskiego salonu, Rzeczpospolita z dnia 7 maja 2007
 17. P. Wroński, Konstytucja 3 maja z lustracją w tle, Gazeta Wyborcza z dnia 4 maja 2007
 18. E. Olczyk, Lustracyjny szczyt u prezydenta, Rzeczpospolita z dnia 16 maja 2007
 19. M. Czech, Trybunał obronił demokrację, Gazeta Wyborcza z dnia 12 maja 2007
 20. B. Wildstein, Ozdrowieńczy wstrząs jawności, Rzeczpospolita z dnia 12 maja 2007
 21. Ch. Perelman, Imperium retoryki, Warszawa 2004