Publicysta w sporach dzienników opinii w Polsce. Analiza felietonów Rafała Ziemkiewicza w „Rzeczpospolitej”

Main Article Content

Paulina Piątek

Abstrakt

Editors of daily newspapers struggle every day in order to attract readers. It applies especially to opinion newspapers which represent different political views. Two leading newspapers in Poland are “Rzeczpospolita” and “Gazeta Wyborcza”. The analysis of articles published in these newspapers shows how journalists are trying to manipulate the readers. The manipulation and persuassion, used by one of the leading commentators from “Rz” – Rafał Ziemkiewicz became the object of this study. Having almost 400 columns of that author’s analyzed, it can be stated that in his writings there are elements of both manipulation and persuassion. These elements are divided into thematic groups.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piątek, P. (2018). Publicysta w sporach dzienników opinii w Polsce. Analiza felietonów Rafała Ziemkiewicza w „Rzeczpospolitej”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (3), 83-97. https://doi.org/10.14746/r.2011.3.05
Dział
Artykuły
Biogram autora

Paulina Piątek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– absolwentka studiów I stopnia na kierunku politologia, specjalność dziennikarstwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Obecnie studentka I roku studiów II stopnia, na kierunku politologia, spec. reklama i promocja, przebywająca na wymianie studenckiej na University of Ljubljana w Słowenii. Interesuje się kulturą polityczną oraz językiem dyskursu w mediach. Prywatnie odkrywa tajniki świata radia i telewizji.

Bibliografia

 1. Sprzedaż dzienników, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Sprzedaz-wiekszosci-dziennikow-spadla-w-I-kwartale-2137626.html, 15.05. 2010 r.
 2. Sprzedaż dzienników, www.wirtualnemedia.pl/artykul/spadla-sprzedaz-dziennikow-najwiecej-stracila-gazeta-wyborcza, 8.10.2010 r.
 3. W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, t. V, Warszawa 1963
 4. W. Pisarek, Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006
 5. W. Adamczyk, Zasada obiektywizmu w pracy dziennikarskiej, [w:] Prasa dawna i współczesna, red. B. Kosmanowa, t. 3, Poznań 2002
 6. M. Kochan, Pojedynek na słowa, Kraków 2006
 7. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Jak odsunąć strasznych ludzi, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2007/08/28/powaga-na-twarzy, 2.05.2010
 8. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Wołanie z kotła, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2007/10/25/wolanie-z-kotla, 3.05.2010 r.
 9. R. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Trzy satysfakcje, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2008/06/24/trzy-satysfakcje, 8.05.2010 r.
 10. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Żołnierze wolności z Wyborczej, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2008/06/22/zolnierze-wolnosci-z-wyborczej, 8.05.2010 r.
 11. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Bezczelność Michnika, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2009/04/26/bezczelnosc-michnika,zapis z 9.05.2010
 12. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Lepper wykształciuchów, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2009/01/18/lepper-wyksztalciuchow, 9.05.2010 r.
 13. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Funkcjonalny Pawłowski, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2008/01/31/analfabetyzm-funkcjonalny, 4.05.2010 r.
 14. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Moralista Tomasz Lis, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2007/11/26/moralista-tomasz-lis, 3.05.2010
 15. A. Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 2008
 16. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Sprawa dystynkcji, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2007/06/20/sprawa-dystynkcji, 1.05.2010
 17. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Bezczelność Michnika, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2009/04/26/bezczelnosc-michnika, 9.05.2010 r.
 18. List o salonowych frajerach, www.www.rp.pl/artykul/246082.html, 9.05.2010 r., R. Ziemkiewicz
 19. . Ziemkiewicz Zły smak, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2008/12/14/zly-smak, 9.05.2010
 20. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Ostoja oświecenia w morzu polskiej ciemnoty, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2008/02/12/ostoja-oswiecenia-w-morzu-polskiej-ciemnoty, 4.05.2010 r
 21. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Z krainy pijaru, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2008/03/11/z-krainy-pijaru, 4.05.2010
 22. K. Szymanek, Sztuka argumentacji, Warszawa 2001
 23. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Zaraza w Grenadzie, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2007/07/13/zaraza-w-grenadzie, 1.05.2010
 24. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Mister Bluzg, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2007/12/30/mister-bluzg, 3.05.2010 r.
 25. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Po latach, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2008/09/09/po-latach, 8.05.2010
 26. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Licencja na demaskowanie, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2009/03/24/licencja-na-demaskowanie, 9.05.2010
 27. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Dlaczego lubimy nie lubić Kaczyńskich, www.rp.pl/artykul/9157,235281.html, 9.05.2010
 28. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Komu wolno krytykować Tuska, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2007/12/11/komu-wolno-krytykowac-tuska, 3.05.2010
 29. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Buczące karły reakcji, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2008/08/05/buczace-karly-reakcji, 8.05.2010 r.
 30. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Kto posiał wiatr, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2008/09/02/kto-posial-wiatr, 8.05.2010 r.
 31. R. A. Ziemkiewicz – blog Rzeczpospolitej, Kuroń w grobie się przewraca, http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2009/11/15/kuron-w-grobie-sie-przewraca, 9.05.2010