Pressto.

Nagłowek strony

Polityka, literatura, demokracja

Filip Biały

Pełny tekst:

Bibliografia


Dunleavy P. (2010), New Worlds in Political Science, “Political Studies”, vol. 58.

Feyerabend P. (1996), Przeciw metodzie, Wrocław.

Kant I. (1964), Krytyka władzy sądzenia, Warszawa.

Karwat M. (2010), Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne”.

Rembowska-Płuciennik M. (2012), Poetyka intersubiektywności.

Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku, Toruń.

Teorie i metody w naukach politycznych, (2006), red. D. Marsh, G. Stoker, Kraków.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 1 PDF - 14

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)