Polityka, literatura, demokracja

Main Article Content

Filip Biały

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Biały, F. (1). Polityka, literatura, demokracja. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (8). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8797
Dział
Wstęp

Bibliografia

  1. Dunleavy P. (2010), New Worlds in Political Science, “Political Studies”, vol. 58.
  2. Feyerabend P. (1996), Przeciw metodzie, Wrocław.
  3. Kant I. (1964), Krytyka władzy sądzenia, Warszawa.
  4. Karwat M. (2010), Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne”.
  5. Rembowska-Płuciennik M. (2012), Poetyka intersubiektywności.
  6. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku, Toruń.
  7. Teorie i metody w naukach politycznych, (2006), red. D. Marsh, G. Stoker, Kraków.