Polityka, literatura, demokracja

Main Article Content

Filip Biały

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Wstęp

Referencje

  1. Dunleavy P. (2010), New Worlds in Political Science, “Political Studies”, vol. 58.
  2. Feyerabend P. (1996), Przeciw metodzie, Wrocław.
  3. Kant I. (1964), Krytyka władzy sądzenia, Warszawa.
  4. Karwat M. (2010), Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne”.
  5. Rembowska-Płuciennik M. (2012), Poetyka intersubiektywności.
  6. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku, Toruń.
  7. Teorie i metody w naukach politycznych, (2006), red. D. Marsh, G. Stoker, Kraków.