Pressto.

Nagłowek strony

Polityka tożsamości literatury polskiej. Żydówka – obcość nieprzekraczalna w „Wielkim Tygodniu” Jerzego Andrzejewskiego i „Przy torze kolejowym” Zofii Nałkowskiej

Patrycja Ratajska

Abstrakt


According to the concept coined by B enedict Anderson, literature is one of the major instruments of building identity of imagined communities. For every narrative identity essential element is the figure of stranger. The paper is devoted to the reconstruction of the image of Jewess in polish literature. In the identity discourse of polish culture she acts as eternal stranger.


Pełny tekst:

Bibliografia


Anderson B. (1997), Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków.

Andrzejewski J. (1946), Noc, Warszawa.

Bauman Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa.

Dunin K., Polityka polskiej literatury. Fragment tekstu, który ukaże się w książce Obraz literatury w komunikacji społecznej, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/czytaj-dalej/20130810/dunin-polityka-polskiej-literatury.

Gender – Film – Media, (2001), red. E. H. Oleksy, E. Ostrowska, Kraków.

Janion M. (2009), Bohater. Spisek. Śmierć. Wykłady żydowskie, Warszawa.

Jeziorski I. (2009), Od obcości do symulakrum. Obraz Żyda w Polsce w XX wieku, Kraków.

Nałkowska Z. (2004), Medaliony, Warszawa.

Sartre J. P. (1992), Rozważania o kwestii żydowskiej, Łódź.

Sexual Vio¬lence Against Jewish Women During The Holocaust, (2010), red. S. M. Hedgepeth, R. G. Said¬el, London.

Sierbińska A. (2010), Konstrukcje pamięci: „postpamięć” Marianne Hirsch, postpamięć Christiana Boltanskiego, „Konteksty”, nr 1.

Szlenegl W. (1979), Co czytałem umarłym, Warszawa.

Tokarska-Bakir J. (2004), Rzeczy mgliste. Eseje i studia, Sejny.

Twardoch Sz. (2012), Morfina, Kraków.

Umińska B. (2001), Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze od końca XIX wieku do 1939 roku, Warszawa.

Wypowiadam wam moje imię. Melan¬cholia Zuzanny Ginczanki, (2001), red. A. Araszkiewicz, Warszawa.

Żukowski T. (2012), Fantazmat „Sprawiedliwych” i film „W ciemności” Agnieszki Hol¬land, „Studia Litteraria Historica”, nr 1, http://www.slh.edu.pl/content/fan¬tazmat-%E2%80%9Esprawiedliwych%E2%80%9D.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 18 PDF - 15

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)