Polityka tożsamości literatury polskiej. Żydówka – obcość nieprzekraczalna w „Wielkim Tygodniu” Jerzego Andrzejewskiego i „Przy torze kolejowym” Zofii Nałkowskiej

Main Article Content

Patrycja Ratajska

Abstrakt

According to the concept coined by B enedict Anderson, literature is one of the major instruments of building identity of imagined communities. For every narrative identity essential element is the figure of stranger. The paper is devoted to the reconstruction of the image of Jewess in polish literature. In the identity discourse of polish culture she acts as eternal stranger.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ratajska, P. (1). Polityka tożsamości literatury polskiej. Żydówka – obcość nieprzekraczalna w „Wielkim Tygodniu” Jerzego Andrzejewskiego i „Przy torze kolejowym” Zofii Nałkowskiej. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (8). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8799
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Anderson B. (1997), Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków.
 2. Andrzejewski J. (1946), Noc, Warszawa.
 3. Bauman Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa.
 4. Dunin K., Polityka polskiej literatury. Fragment tekstu, który ukaże się w książce Obraz literatury w komunikacji społecznej, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/czytaj-dalej/20130810/dunin-polityka-polskiej-literatury.
 5. Gender – Film – Media, (2001), red. E. H. Oleksy, E. Ostrowska, Kraków.
 6. Janion M. (2009), Bohater. Spisek. Śmierć. Wykłady żydowskie, Warszawa.
 7. Jeziorski I. (2009), Od obcości do symulakrum. Obraz Żyda w Polsce w XX wieku, Kraków.
 8. Nałkowska Z. (2004), Medaliony, Warszawa.
 9. Sartre J. P. (1992), Rozważania o kwestii żydowskiej, Łódź.
 10. Sexual Vio¬lence Against Jewish Women During The Holocaust, (2010), red. S. M. Hedgepeth, R. G. Said¬el, London.
 11. Sierbińska A. (2010), Konstrukcje pamięci: „postpamięć” Marianne Hirsch, postpamięć Christiana Boltanskiego, „Konteksty”, nr 1.
 12. Szlenegl W. (1979), Co czytałem umarłym, Warszawa.
 13. Tokarska-Bakir J. (2004), Rzeczy mgliste. Eseje i studia, Sejny.
 14. Twardoch Sz. (2012), Morfina, Kraków.
 15. Umińska B. (2001), Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze od końca XIX wieku do 1939 roku, Warszawa.
 16. Wypowiadam wam moje imię. Melan¬cholia Zuzanny Ginczanki, (2001), red. A. Araszkiewicz, Warszawa.
 17. Żukowski T. (2012), Fantazmat „Sprawiedliwych” i film „W ciemności” Agnieszki Hol¬land, „Studia Litteraria Historica”, nr 1, http://www.slh.edu.pl/content/fan¬tazmat-%E2%80%9Esprawiedliwych%E2%80%9D.