Prywatne jest polityczne, czyli o publicystyce Ireny Krzywickiej

Main Article Content

Filip Pietruszewski

Abstrakt

In 1930s Irena Krzywicka has been writing texts, which content is close to ideological assumptions of cultural feminism. In her work, she fought for the equal rights for women in such areas as erotic custom, divorces and intentional motherhood. On the basis of various I. Krzywicka’s publications: columns, reports, books and theatrical plays reviews, diagnosis and suggestions about social reforms postulated by publicist were described. Due to volume limits, only Krzywicka’s thoughts regarding social meaning of women are presented in this article. Furthermore, it contains genealogy of Krzywicka’s outlook and attempt to review her postulates in XXI century.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pietruszewski, F. (1). Prywatne jest polityczne, czyli o publicystyce Ireny Krzywickiej. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (8). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8801
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Beauvoir S. (2009), Druga płeć, Warszawa.
 2. Błażejewska T., Dobroć inteligencja i skromność: rozmowa z Ireną Krzywicką, http://www.feminoteka.pl/readarticle.php?article_id=61.
 3. Gender w spo­łeczeństwie polskim, (2011), red. K. Solany, J. Struzik, K. Wojnicka, Kraków.
 4. Gorczyńska R. w audycji Książka miesiąca (1993), Radio Europa, http://www.pol­skieradio.pl/Szukaj?q=Irena%20Krzywicka.
 5. Kobiety we współczesnej Europie, (2009), red. M. Musiał-Karg, Toruń.
 6. Koper S. (2011), Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa.
 7. Krajewska J. (2011), Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym, Praca doktorska napisana pod kierunkiem E. Krasowskiej, Poznań.
 8. Krzywicka I . (1992), Wyznania gorszycielki, Warszawa.
 9. Krzywicka I. (2008), Kontrola Współczesności: Wybór międzywojennej publicystyki spo­łecznej i literackiej z lat 1924–1939, Warszawa.
 10. Krzyżanowska N. (2012), Kobiety w (polskiej) sferze publicznej, Toruń.
 11. Myśl socjalistyczna i marksistowska w Polsce 1878–1939, (1984), red. S. Dziemański, t. 2, Warszawa.
 12. Paczkowski A. (1980), Prasa Polska w latach 1918–1939, Warszawa.
 13. Szpakowska M. (2012), „Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich, Warszawa
 14. Tuszyńska A. (1999), Długie życie gorszycielki: losy i świat Ireny Krzywickiej, Warszawa.
 15. Tych F. (1973), Polski Słownik Biograficzny t. XVIII, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 16. Wielka Encyklopedia PWN, (2003), t. 15, red. J. Wojnowski, Warszawa.
 17. Załuski P. w audycji Książka miesiąca prowadzonej przez R. Gorczyńską, Radio Europa 1993, http://www.polskieradio.pl/Szukaj?q=Irena%20Krzywicka.
 18. Zawiszewska A. (2010), Życie świadome: o nowoczesnej prozie intelektualnej Ireny Krzywickiej, Szczecin.
 19. Teksty pierwotne:
 20. „Kultura” 1932, nr 8.
 21. „Kultura” 1932, nr 10.
 22. „Wiadomości Literackie” 1923, nr 48.
 23. „Wiadomości Literackie” 1928, nr 42.
 24. „Wiadomości Literackie” 1931, nr 6.
 25. „Wiadomości Literackie” 1931, nr 20.
 26. „Wiadomości Literackie” 1931, nr 31.
 27. „Wiadomości Literackie” 1931, nr 43.
 28. „Wiadomości Literackie” 1932, nr 31.
 29. „Wiadomości Literackie” 1932, nr 32.
 30. „Wiadomości Literackie” 1932, nr 39.
 31. „Wiadomości Literackie” 1932, nr 45.
 32. „Wiadomości Literackie”, 1932, nr 54.