Ewolucja recepcji twórczości Josepha Conrada w Polsce

Main Article Content

Kinga Przybysz

Abstrakt

In the essay author describes the way J. Conrad’s books were interpreted during decades by polish critics and readers. Author argues that reception of J. Conrad’s books was determined by the periods in which critics and readers lived. During war J. Conrad’s works were perceived as guides and psychical assistance. After World Word II critics divided into main two groups – one group maintained that J. Conrad’s conceptions were harmful and the other group pointed that J. Conrad’s books were important and carried universal meanings. Nowadays J. Conrad is still interpreted in very different ways. Author focuses only on Zdzisław Najder’s interpretations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przybysz, K. (1). Ewolucja recepcji twórczości Josepha Conrada w Polsce. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (8). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8802
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Conrad J. (2004), Lord Jim, Warszawa.
  2. Dąbrowska M. (1974), Szkice o Conradzie, Warszawa.
  3. Korboński S. (2008), Polskie Państwo Podziemne, Warszawa.
  4. Najder Z. (1996), Życie Conrada Korzeniowskiego, t. 1, Warszawa.
  5. Najder Z., Conrad: Przeszłość jako skarbnica wartości, Kraków 1999, źródło: http:// www.culture.pl/baza-literatura-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/k3Ps/ content/2-miedzynarodowa-konferencja-conradystow-krakow-1999-3.
  6. Rok Josepha Conrada, http://www.culture.pl/culture-pelna-tresc/-/eo_event_ asset_publisher/Je7b/content/rok-josepha-conrada.
  7. Watt I. (1984), Conrad w wieku dziewiętnastym, Gdańsk.
  8. Zabierowski S. (1979), Conrad w perspektywie odbioru. Szkice, Gdańsk.