Kolonizacja? Rekolonizacja? Polonizacja? czyli Rosja po polsku

Main Article Content

Joanna Jastrzębska

Abstrakt

The essay aims at showing the possible ways of interpreting the political aspects of literature. A proposed way is based on the functionalization of post-colonial criticism tools for the purpose of contemporary literary studies. The author discusses concept of post-colonial research in connection with Polish literature about Russia and Russians and draws attention to the works of Polish reporters who describe Russia after 1991. The suggestion is that the authors of Polish narratives try to symbolically colonize Russian reality in a political way.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jastrzębska, J. (1). Kolonizacja? Rekolonizacja? Polonizacja? czyli Rosja po polsku. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (8). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8803
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bakuła B. (2006), Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kreso¬znawczego (zarys problematyki), „Teksty Drugie” nr 6.
 2. Bolecki W. (2007), Myśli różne o postkolonializmie. Wstęp do tekstów nie napisanych, „Teksty Drugie”, nr 4.
 3. Borkowska G. (2007), Polskie doświadczenie kolonialne, „Teksty Drugie”, nr 4.
 4. Cavanagh C. (2003), Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii, „Teksty Drugie”, nr 2–3.
 5. Fiut A. (2003), Polonizacja? Kolonizacja?, „Teksty Drugie”, nr 6.
 6. Gosk H. (2010), Opowieść „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku, Kraków.
 7. Jaka antropologia literatury jest dziś możliwa?, (2010), red. P. Czapliński, A. Legeżyńska, M. Telecki, Poznań.
 8. Janion M. (2007), Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków.
 9. Kapuściński R. (2000), Rosyjska obsesja, „Rzeczpospolita”, nr 66.
 10. Kołodziejczyk D. (2010), Postkolonialny transfer na Europę Środkowo-Wschodnią, „Teksty Drugie”, nr 5.
 11. Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościo¬wy – konteksty i perspektywy badawcze, (2011), red. R. Nycz, Kraków.
 12. Kurczab-Redlich K. (2007), Głową o mur Kremla, Warszawa.
 13. Kurczab-Redlich K. (2011), Pandrioszka, Poznań.
 14. (Nie)obecnosć. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, (2008), red. H. Gosk, B. Karwowsa, Warszawa.
 15. (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, (2010), red. H. Gosk, E. Kraskowska, Kraków.
 16. Radziwinowicz W. (2013), Gogol w czasach Google’a, Warszawa.
 17. Said E. (2005), Orientalizm, Poznań.
 18. Skórczewski D. (2009), Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana.
 19. Teoria postkolonialna wobec „innej Europy”, „Porównania”, nr 6.
 20. Ulicka D. (2005), Tezy do przyszłej antropologii literaturoznawstwa, Teksty Drugie”, nr 5.
 21. Waldstein M. (2003), Nowyj markiz de Kiustin, ili polskij trawielog o Rossii w postkolo¬nialnom procztienii, „Nowoje Literaturnoje Obozrienije”, nr 60.