Rola aktywnego obywatela w procesie demokratyzowania demokracji na przykładzie Polski po 1989 roku

Main Article Content

Katarzyna Goworek

Abstrakt

Democracy is not an ideal system and probably will never be, but it still aspires to be ideal. What’s more, democracy is not only an institution, but a set of ideals, which are crucial to make this system function effectively. A citizen − active, committed and aware of his influence to a country − is one of the cores of the democracy and plays a major role in a subsequent democrati¬zing, i.e. improving the democratic system and influencing it’s quality. Electoral par¬ticipation is one of the fundamental activities of citizens in a democratic country. Although Poles declare that participation in election is an important feature of democracy, electoral turnout does not reflect this. In this article author triesto analyze reasons of low turnout and electoral absenteeism in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Goworek, K. (1). Rola aktywnego obywatela w procesie demokratyzowania demokracji na przykładzie Polski po 1989 roku. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (8). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8810
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Antoszewski A., Herbut R. (2001), Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk.
 2. Badania barometru ujawniają przyczyny niskiej frekwencji wyborczej do ParlamentuEuropejskiego, http://www.europarl.pl/view/pl/Eurobarometr/eb_2012/eurobarometr_eb71.html.
 3. Bankowicz M. (2006), Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków.
 4. Ciacek P., Cześnik M., Grzelak P., Karoń T., Zbieranek J. (2008), Kampania społeczna „Zmień kraj. Idź na wybory” – Raport o przebiegu kampanii i rekomendacje na przyszłość, Warszawa.
 5. Cześnik M. (2009), Partycypacja wyborcza Polaków, Warszawa, http:// www.isp.org.pl/files/20145849250174351001263374709.pdf.
 6. Czy w 2015 r. PO przegra, bo jej wyborcy nie pójdą głosować? http://wyborcza.pl/1,75478,13903568,Czy_w_2015_r__PO_przegra__bo_jej_wyborcy_nie_pojda. html.
 7. Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport, red.
 8. J. Czapiński, T. Panek.
 9. Komunikat z badań CBOS oraz Instytutu Spraw Publicznych (ISP), Wiedza i opinia Polaków o prawie wyborczym i mechanizmach wyborczych, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_109_11.PDF.
 10. Komunikat z badań CBOS, Czy trzeba chodzić na wybory? Przyczyny absencji wyborczej, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_118_11. PDF.
 11. Komunikat z badań CBOS, Jak głosowali młodzi – refleksje powyborcze, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_148_11.PDF.
 12. Komunikat z badań CBOS, Liderzy partyjni a poparcie dla partii politycznych, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_040_11.PDF.
 13. Komunikat z badań CBOS, Opinie o demokracji po wyborach parlamentarnych, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_150_11.PDF.
 14. Komunikat z badań CBOS, Polacy o ułatwieniach w głosowaniu, http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/pdf/CBOS-
 15. Polacyouatwieniach¬wgosowaniu.PDF.
 16. „Krytyka Polityczna”, nr 7–8 (2005), Ludzie potrzebują alternatywy, http://www. krytykapolityczna.pl/Nr7-82005/Ludziepotrzebujaalternatywy/menuid-1.html.
 17. Leksykon politologii, (2004), red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2004.
 18. Majcherek J. A. (2007), Demokracja. Przygodność. Relatywizm, Warszawa.
 19. Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, (2007), red. Marek Sokołowski, Warszawa.
 20. Pająk B. (2008), Demokracja polska i niemiecka. Tradycja, teraźniejszość, perspektywy, Poznań.
 21. Politologia. Przewodnik encyklopedyczny, (2008), Warszawa.
 22. Sobczak J. (2002), Podstawowy wiedzy o państwie i prawie, Poznań.
 23. Szafraniec K. (2012), Dojrzewający oby¬watele dojrzewającej demokracji. O stylu politycznej obecności młodych, Warszawa.
 24. Wybrane zagadnienia polskiej i europejskiej demokracji, (2008), red. S. Wróbel, Toruń.
 25. Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, (2008), red. M. Magoska, Kraków.
 26. Zwiększyć frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. http://ec.europa.eu/news/eu_explained/130313_pl.htm.