Demokracja medialna

Main Article Content

Marek Pawłowski

Abstrakt

In the paper author makes an attempt to characterise a definition of media democracy. Author argues that nowadays the most important factor that determine a political system are media. He also point out to negative and positive aspects of „media democracy”, simultaneously describing the phenomenon of media influence on political discourse. Author considers „media logic”, broadly and profoundly defined in the paper, as the crucial determinant of mass media and political actors’ behavior. Author also emphasises the problem of infotainment, symbiosis of media and politics as well as the phenomenon of media pluralism.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pawłowski, M. (1). Demokracja medialna. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (8). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8811
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Dahl R. (1995), Demokracja i jej krytycy, Kraków.
 2. Demokracja, teoria, idee, instytu¬cje, (2001), red. T. Biernata, A Siwik, Toruń.
 3. Dobek-Ostrowska (2009), Porozumienie czy konflikt. Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym, Bielsko Biała.
 4. Encyclopedia of Democratic Thought, (2001), red. P. B. Clarke, J Foweraker, Londyn, Nowy Jork.
 5. Encyclopedia of Politics, The Left and The Right, (2005), red. R. P. Carlise, Thousand Oaks, Londyn, New Delhi.
 6. Harrower T. (2006), Podręcznik projektanta gazet, „Ex-press”.
 7. Hess S., The press and the permament Campagn, The permament campaign and its future, (2000), red. N. Ornstein, T. Mann, Waszyngton.
 8. Kwiatkowski P. (2003), Przedsiębiorstwo apokalipsa, Poznań.
 9. Legutko P., Rodzewicz D. (2007), Gra w media, Warszawa.
 10. Leksykon politologii, (2003), red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław.
 11. McNair B. (1998), Wprowadzenie do komunikowania politycznego, Poznań.
 12. Michalczyk S. (2008), Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego, Katowice.
 13. Mroziewicz K. (2004), Dziennikarz w globalnej wiosce, Warszawa.
 14. Olczyk T. (2009), Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych w XXI wieku, Warszawa.
 15. Pisarek W.(2002), Nowa retoryka dziennikarska, Kraków.
 16. Polubić dziennikarstwo, (2009), red. S. Zakrzewski, Poznań.
 17. Press (2010), luty.
 18. Sartori G. (1994), Teoria demokracji, Warszawa.
 19. Schirrmacher F. (2010), Stan odmóżdżenia, „Forum”, nr 7.
 20. Skarzyński R. (2002), Od liberalizmu do totalitaryzmu, Z dziejów myśli politycznej XX w., Warszawa.
 21. Street J. (2006), Mass media, polityka, demokracja, Kraków.
 22. W kręgu mediów i polityki, (2003), red. D. Piontek, Poznań.
 23. Wysocka E. (2010), Dziennik formuły „i”, „Press”, nr 12.
 24. Żyro T. (2004), Wstęp do politologii, Warszawa.