Wojna w Sierra Leone – z dziećmi w roli głównej

Main Article Content

Karolina Janiszewska

Abstrakt

The use of children in armed conflicts is one of the most serious problems of the modern world. As shown in reality, there is a real need to guarantee the inviolability of minors. This problem is still a major challenge. Its importance is illustrated on the example of the civil war in Sierra Leone. Analysis of memories of child soldiers and the people they recruited confirms that the rights of children, which will shape the world in the future, are brutally violated”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Janiszewska, K. (1). Wojna w Sierra Leone – z dziećmi w roli głównej. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (8). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8814
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Beah I. (2008), Było minęło. Wspomnienia dziecka-żołnierza, Kraków.
 2. Carrisi G. (2007), Dzieci-żołnierze: Kalami idzie na wojnę, Kraków.
 3. Child Soldiers. Global Report 2001, http://www.worldwideopen.org/uploads/resources/files/511/CNFL011_Global_Report_on_Child_Soldiers.pdf.
 4. Czyżewski J. (2009), Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych, Toruń.
 5. Dzieci-żołnierze, http://www.unic.un.org.pl/rozbrojenie/dzieci-zolnierze.php.
 6. Januszewska E. (2007), Dzieci – ofiary konfliktów zbrojnych na świecie, „Pedagogika Społeczna”, nr 4.
 7. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20.11.1989 r., http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf.
 8. Mooy G., A Mind To Kill. Child soldiers in Sierra Leone, Amsterdam 2007, http://dare.uva.nl/document/52294.
 9. Nowakowska-Małusecka J. (2012), Sytuacja dziecka w konflikcie zbrojnym: studiumprawnomiędzynarodowe, Bydgoszcz-Katowice.
 10. Nowakowska-Małusecka J.,(2010) Dzieci-żołnierze i sprawiedliwość casus Sierra Leone, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego”, nr 1.
 11. Parties to Sierra Leone War Urged Not to Recruit Child Soldiers, http://www.hrw.org/news/1999/05/04/parties-sierra-leone-war-urged-not-recruit-child-soldiers.
 12. Peace process falters for child soldiers of Sierra Leone, http://www.unicef.org/infobycountry/media_12200.html.
 13. Pietraszczyk J. (2005), Udział dzieci-żołnierzy w konflikcie zbrojnym na przykładzie wojny w Liberii i Sierra Leone, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, nr 1/2.
 14. Schulz A.N. (2002), Protokoły dodatkowe do Konwencji o Pra¬wach Dziecka, „Studia Prawnicze”, nr 3.
 15. Sierra Leone Rebels Forcefully Recruit Child Soldiers, http://www.hrw.org/news/2000/05/31/sierra-leone-rebels-forcefully-recruit-child-soldiers.
 16. Sierra Leone Rebels Violating Peace Accord, http://www.hrw.org/ news/1999/08/30/sierra-leone-rebels-violating-peace-accord.
 17. Sierra Leone Rebels Violating Peace Ac¬cord, http://www.hrw.org/news/1999/08/30/sierra-leone-rebels-violating-peace-accord.
 18. Sierra Leone. Rape and other forms of sexual violence against girls and women, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR51/035/2000/en/bf9f0ced-de¬ed-11dd-b263-3d2ffbc55e1f/afr510352000en.pdf.
 19. Stankiewicz W., Prawnomiędzynarodowe aspekty udziału dzieci-żołnierzy w konfliktach zbrojnych, http://www.npw.internetdsl.pl/Dokumenty/2013-2/2013-2-4.pdf.
 20. Stąsiek M. (2003), Prawnomiędzynarodowe próby przeciwdziałania uczestnictwu dzieci w konfliktach zbrojnych, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3.
 21. Trzciński K. (2002), Wojny w Liberii i w Sierra Leone (1989–2002): geneza, przebieg, następstwa, Warszawa.
 22. United Nations Treaty Collection, http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails. aspx?mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en.
 23. We’ll Kill You If You Cry, http://www.hrw.org/node/12376/sec¬tion/8.
 24. Williamson J., Reintegration of child soldiers in Sierra Leone, 2005 r., http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACH599.pdf.