Przestrzeń możliwości według Haralda Welzera

Main Article Content

Rafał Szymanowski

Abstrakt

Recenzja książki Haralda Welzera - Selbst Denken. Eine Anleitung zum Widerstand.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szymanowski, R. (1). Przestrzeń możliwości według Haralda Welzera. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (8). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8815
Dział
Recenzje

Bibliografia

 1. Beck U. (2013), Niemiecka Europa. Nowe krajobrazy władzy pod znakiem kryzysu, Warszawa.
 2. Buras P. (2011), Muzułmanie i inni Niemcy. Republika berlińska wymyśla się na nowo, Warszawa.
 3. Feldenkirchen M., Hoffmann C. (2013), Die bequeme Republik, „Der Spiegel“, nr 32.
 4. Flassbeck H. (2013), Zehn Mythen der Krise, Berlin.
 5. Garton T. Ash, The New German Question, „The New York Review of Books”, http://www.nybooks.com/articles/archives/2013/aug/15/new-german-question/?pagination=false.
 6. Judt T. (2013), Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Poznań.
 7. Kołodko G. W. (2013), Dokąd zmierza świat? Ekonomia polityczna przyszłości, Warszawa.
 8. Koschorke A., Spiel mit der Zukunft, http://www.exc16.de/cms/fiktion-zukunft. html.
 9. Krugman P. (2007), The Conscience of a Liberal. Reclaiming America from the Right, London.
 10. Krzemiński A. (2012), Nadchodzi wiosna Europy?, „Przegląd Polityczny”, nr 115/116.
 11. Kurbjuweit D., Das zweite Biedermeier, „Der Spiegel“, http://www.spiegel.de/ spiegel/print/d-94865590.html.
 12. Leszczyński A. (2013), Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980, Warszawa.
 13. Streeck W. (2013), Gekaufte Zeit: Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, Berlin.
 14. Welzer H. (2013), Selbst Denken. Eine Anleitung zum Widerstand, Frankfurt am Main.
 15. Willets D. (2011), The Pinch. How the baby boomers took their children’s future – and why they should give it back, London.
 16. Woś R. (2010), Mity o Agendzie, http://forsal.pl/artykuly/692846,wos_mity_o_agendzie_2010.html.