Powszechna Organizacja „Służba Polsce” a materialne formy rewanżu pamięci

Main Article Content

Joanna Kałużna

Abstrakt

The article is mainly concerned with the Public Organization “Service for Poland” (“SP”). Membership of the “SP” is presented as an example of the reason for demanding financial compensation. The first part of the paper contains information about forming “SP” and its organization structure. Then different aspects of the collective memory about “SP” are brought up. Finally, the article describes attempts of demanding financial compensation because of the reason of being “SP’s” member.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kałużna, J. (1). Powszechna Organizacja „Służba Polsce” a materialne formy rewanżu pamięci. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (7). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8817
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3976654.
 2. Gąsiorowski W. (2001), Żołnierze z kilofami, Sierpc.
 3. Hellwig J. (1977), Powszechna Organizacja „Służba Polsce”, Warszawa.
 4. Interpelacja nr 869 do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji byłych junaków z Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” (poseł Andrzej Walkowiak), http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/50C7E247.
 5. Interpelacja nr 1021 do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zadośćuczynienia za przymusową pracę junaków z Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” (poseł Jadwiga Wiśniewska), http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/2BB2797A.
 6. Interpelacja nr 2113 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uzyskania godziwego odszkodowania przez ludzi ze Stowarzyszenia Weteranów Pracy Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” (posłowie Kazimierz Moskal, Stanisław Ożóg i Kazimierz Gołojuch), http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/396724FD.
 7. Interpelacja nr 2780 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie odszkodowań dla przymusowo wcielonych do Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w latach 1948-1955 (poseł Jarosław Rusiecki), http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/1EFCA9B9.
 8. Interpelacja nr 3503 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wypłaty odszkodowania pieniężnego dla junaków pracujących przymusowo w latach 1948-1955 w Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” (poseł Kazimierz Moskal), http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5AF8B6AA.
 9. Interpelacja nr 6224 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznania jednorazowego odszkodowania byłym junaczkom i junakom za bezpłatną pracę przymusową w Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” przy odbudowie kraju ze zniszczeń wojennych w latach 1948-1955 (poseł Bożena Szydłowska), http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/4B188C3A.
 10. Interpelacja nr 6224 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznania jednorazowego odszkodowania byłym junaczkom i junakom za bezpłatną pracę przymusową w Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” przy odbudowie kraju ze zniszczeń wojennych w latach 1948-1955 – ponowna (poseł Bożena Szydłowska), http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0F04EB3B.
 11. Interpelacja nr 12486 do prezesa Rady Ministrów w sprawie wypłaty odszkodowania pieniężnego dla junaków pracujących przymusowo w latach 1948-1955 w Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” (poseł Kazimierz Moskal), http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/INTop/12486?OpenDocument.
 12. Jarosz D. (2003), „Masy pracujące przede wszystkim”. Organizacja wypoczynku w Polsce 1945-1956, Warszawa-Kielce.
 13. Kochanowicz J. (2000), ZMP w terenie – stalinowska próba modernizacji opornej rzeczywistości, Toruń.
 14. Kostrowicka I. Landau, Z., Tomaszewski J. (1978), Historia Gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa.
 15. Krajowy Rejestr Sądowy, Stowarzyszenie Weteranów Pracy Przymusowej Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” 1948-1955, http://www.krs-online.com.pl/stowarzyszenie-weteranow-pracy-krs-144688.html,
 16. Lesiakowski K. (2008), Powszechna Organizacja „Służba Polsce”(1948-1955) powstanie, działalność, likwidacja, T. 1, Łódź.
 17. Lipiński P., Niewolnicy PRL, gazetaWYBORCZA.pl, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,7832556,Niewolnicy_PRL.html.
 18. Odpowiedź kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na oświadczenie senatora Krzysztofa Głuchowskiego, 29 marca 1999 r., http://ww2.senat.pl/k4/dok/sten/oswiad/Gluchows/3101o.htm.
 19. Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację nr 1021 w sprawie zadośćuczynienia za przymusową pracę junaków z Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/632E5783.
 20. Ograniczenie możliwości dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia przez osoby represjonowane jest niezgodne z konstytucją, http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy-/2011/p_21_09.htm.
 21. Oświadczenie senatora Krzysztofa Głuchowskiego, 31. posiedzenie Senatu RP,4 marca 1999 r., http://ww2.senat.pl/k4/dok/sten/oswiad/Gluchows/3101.htm.
 22. Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, (2009), red. Szpociński A., Warszawa.
 23. Plewako S., Chce zmienić ulicę, http://www.stanislaw.plewako.pl/zwm/Chce_zmienic.htm.
 24. PRL bez uprzedzeń, (2010), red Majmurek. J., Szumlewicz P., Warszawa.
 25. Projekt ustawy o świadczeniach przysługującym przymusowo wcielonym do Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”, http://www.lpr.pl/?sr=!czytaj&id=4646&dz=Inicjatywy&x=9&pocz=0&gr=.
 26. Projekt ustawy o świadczeniach przysługującym przymusowo wcielonym do Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”, http://www.lpr.pl/?sr=!czytaj&id=4646&dz=Inicjatywy&x=9&pocz=0&gr=.
 27. Służba Polsce– Junacy walczą o odszkodowania, katowice.naszemiasto.pl, http://katowice.naszemiasto.pl/artykul/205483,sluzba-polsce-junacy-walcza-o-odszkodowania,id,t.html.
 28. Szuba L. S. (2006), Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w latach 1948-1955, Lublin.
 29. Wąsacz J. (2002), Szlakiem wspomnień żołnierzy-górników z lat 1949-1959, Wrocław.
 30. Założenia nowelizacji (reformy) prawa kombatanckiego (projekt wstępny zatwierdzony do konsultacji społecznych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, http://radalegislacyjna.gov.pl/sites/default/files/dokumenty/projekt_ustawy_56.pdf.
 31. Zielińska A., Przez osiem godzin ładowaliśmy piasek na wagony. W nagrodę dzieła Lenina, Poranny.pl, http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100710/ALBUMB/649791197
 32. Zielińska A., Służba Polsce to był przymus, Poranny.pl, http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100725/ALBUMB/888580707.
 33. Ziętal N., Byli junacy walczą o rekompensaty za niewolniczą pracę w PRL, nowiny24, Przemyśl, http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100331/PRZEMYSL/821380893.
 34. Żakowski J. (2002), Rewanż pamięci, Warszawa.